Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. fundusz szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r. Do dziesięciu nowych państw członkowskich ma trafić ponad 1 mld franków szwajcarskich. Dla Polski program szwajcarski przewiduje niemal połowę środków - prawie 1,7 mld zł. Program będzie realizowany w latach 2007-2017.

Jak powiedział na wtorkowej konferencji prasowej sekretarz stanu w Federalnym Departamencie Spraw Zagranicznych w Szwajcarii Yves Rossier, pieniądze zaproponowane Polsce to największy dwustronny program gospodarczy w historii Szwajcarii. Podkreślił, że Szwajcarzy zaakceptowali go w referendum. Rossier wyraził też zadowolenie z pogłębienia współpracy obu krajów przy okazji realizacji programu.

Ze szwajcarskich pieniędzy korzystają głownie samorządy, ale także firmy i organizacje pozarządowe. Dofinansowanie otrzymały m.in. inwestycje w rozwój transportu, energii odnawialnej, profilaktyki zdrowotnej oraz ochrony granic. Przykładowo, inwestycja w pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi w woj. lubelskim otrzyma 13,2 mln franków dofinansowania, urząd marszałkowski woj. pomorskiego otrzyma 8,9 mln franków dofinansowania do zakupu czterech spalinowych pociągów do obsługi połączenia Malbork-Grudziądz, natomiast 1,2 mln franków będzie przeznaczone z programu na usunięcie zbędnego uregulowanie rzeki Raby w Małopolsce, co ma pomóc w przywracaniu populacji ryb, które wyginęły po uregulowaniu rzeki w latach 60. i 70.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy obejmuje swoim zasięgiem całą Polskę, przy czym co najmniej 40 proc. środków całego programu zostanie przeznaczone na wsparcie czterech województw południowo-wschodnich: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. (PAP)