Procedurę weryfikacyjną przeszło 149 projektów, wybrano z nich 18, w tym cztery duże. Głosowało na nie w sumie 9 tysięcy mieszkańców Opola; więcej niż połowę głosów oddano drogą internetową.

Najwięcej, bo 2 mln złotych, będzie przeznaczonych na duże projekty - od 100 tys. do 500 tys. złotych. Dwa z nich związane są z rozbudową infrastruktury dla rowerzystów. Trzecim zadaniem, które będzie realizowane w ramach budżetu, będzie budowa miejskich toalet samoobsługowych w trzech dzielnicach Opola. Pół miliona złotych otrzyma także klub sportowy na budowę szatni przy boisku piłkarskim.

Wśród zwycięskich projektów średnich (od 10 do 100 tys. zł) znalazły się m.in. zielone ogródki z ławeczkami, organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci i dorosłych oraz budowa ławeczek solarnych wyposażonych m.in. w Wi-Fi i ładowarki do telefonów.

Po raz pierwszy głosowano też na projekty mikro, których wartość nie przekroczy 10 tys. zł. Przeznaczono na to - w ramach budżetu obywatelskiego - 100 tys. zł. Największą liczbę głosów zdobył m.in. projekt rozświetlenia Starego Miasta neonami, budowa interaktywnej mapy Opola oraz zajęcia jogi w amfiteatrze.(PAP)