Zorganizowana przez PO konferencja samorządowa "Powiaty Polskie 2016" była jedną z debat, które mają przyczynić się do opracowania nowego, całościowego programu tej partii, zatytułowanego "Polska obywatelska 2.0".

W lidzbarskiej konferencji uczestniczyło 120 starostów, skarbników i sekretarzy powiatów oraz parlamentarzystów PO, a także samorządowców i ekspertów spoza partii. Dyskutowali w trzech panelach tematycznych - o finansach, kompetencjach i strukturze organizacyjnej tego szczebla samorządu. Jak podkreślali, powiaty mają przyszłość, ale trzeba je uczynić bardziej efektywnymi, dlatego potrzebują reformy.

"Nie ma mowy o likwidacji powiatów, natomiast trzeba je wzmocnić finansowo i kompetencyjnie, głównie poprzez przekazywanie kompetencji będących obecnie u wojewodów. Chodzi o wzmocnienie administracji zespolonej, ponowne przejście sanepidu, straży pożarnej czy policji pod opiekę samorządów powiatowych" - powiedział poseł Jacek Protas.

Uczestnicy konferencji debatowali m.in. o nowych regulacjach dot. finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W ich ocenie niezbędne jest zwiększenie samodzielności finansowej samorządów. Dlatego postulowali, aby dofinansowanie zostało poszerzone o udziały z VAT oraz pozostawienie w samorządach całego PIT, który byłby dzielony w odpowiednich proporcjach między województwo, powiaty i gminy.

Działacze Platformy proponowali nową formułę wyboru starostów, który miałby być wybierany w wyborach bezpośrednich i byłby wtedy jednoosobowym organem powiatu. Byli natomiast podzieleni, co do potrzeby kadencyjności, czyli ograniczenia sprawowania władzy w samorządach do dwóch kadencji. Dyskusja na ten temat ma być kontynuowana na kolejnych konferencjach samorządowych.

W Lidzbarku rozmawiano również o ewentualnej konsolidacji powiatów i o tym, na jakich zasadach powinna się ona odbywać. Podkreślano też potrzebę lepszej współpracy między powiatami, gminami i samorządami wojewódzkimi.

Podobne konferencje samorządowe PO odbędą się we wrześniu w kilku innych miastach, niezależnie od 16 konferencji regionalnych. Zwieńczy je 1 października konwencja programowa w Gdańsku. Na bazie przyjętego tam programu Platforma ma tworzyć projekty ustaw. Politycy tej partii nie zadeklarowali jeszcze, czy będą składać te projekty do laski marszałkowskiej czy tylko je publicznie prezentować. (PAP) 

Dowiedz się więcej z książki
Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł