Wśród przedsięwzięć objętych katalogiem, który ma być gotowy w ciągu kilku miesięcy, znajdą się zarówno zadania o charakterze ogólnomiejskim, np. budowa sali koncertowej czy stadionu sportowego, jak również bardziej lokalne, obejmujące poszczególne osiedla mieszkaniowe, np. budowa miejsc parkingowych w kilku wyznaczonych wcześniej lokalizacjach.

„Wykorzystując szansę, jaką daje nowa perspektywa unijna 2014-20 chcielibyśmy skatalogować inwestycje istotne dla miasta, także te, zgłaszane przez samych mieszkańców, proponując jednocześnie ich realizację w kolejnych latach wraz z opisem źródeł finansowania. To ważne dla planowania zadań, ich kosztów oraz właściwego wykorzystania środków” – powiedział PAP wiceprezydent Płocka ds. rozwoju i inwestycji Jacek Terebus.

Podkreślił, że OKIM pozwoli m.in. określić, które inwestycje trzeba będzie finansować wyłącznie z budżetu miasta, które z wykorzystaniem innych, zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków unijnych, a jakie np. poprzez partnerstwo publiczno-prywatne, popularne przy realizowaniu przedsięwzięć miejskich w innych krajach UE.

„Myśląc o kolejnych inwestycjach bardzo istotne jest, by zobaczyć, w którym roku, kiedy będziemy gotowi zaciągnąć jakieś zobowiązania, żeby szukać dalszego finansowania. Obecna perspektywa unijna, która kończy się w 2020 r., to zapewne ostatnia, która daje możliwość pozyskania dodatkowych środków w dotychczasowej formule. Musimy więc myśleć perspektywicznie, przygotowując się, trochę wzorem miast Europy zachodniej, do formuły partnerstwa publiczno-prywatnego” – dodał wiceprezydent Płocka.

Zaznaczył przy tym, że istotne w ramach OKIM jest opracowanie planu inwestycji w szerszym ujęciu, np. łącząc w jedno zadanie szereg przedsięwzięć modernizacyjnych. „Inwestycje obejmujące większą liczbę obiektów mają większą szansę na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego niż pojedyncze projekty. Chodzi też o to by inwestycje osiedlowe, zgłaszane przez mieszkańców, złożyć w jeden projekt i pogrupować. W ten sposób powstaną koncepcje dla całych osiedli. To wpłynie też na obniżenie kosztów inwestycji” – ocenił Terebus.

Przyznał, że OKIM obejmuje perspektywę do 2020 i dalej do 2030 r., a łączna kwota planowanych przedsięwzięć to 2,5 mld zł. „Zderzając to z budżetem miasta, nawet z kwotą, którą możemy pozyskać z dofinansowania unijnego, trzeba to mądrze zaplanować” – dodał wiceprezydent Płocka.(PAP)