PKW rejestruje komitety partii politycznych i koalicji partii politycznych. Także komitet wyborczy organizacji oraz komitet wyborczy wyborców zawiadamia PKW o swoim utworzeniu w przypadku, gdy zamierza zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie. Takich komitetów Komisja zarejestrowała 33.

Są to komitety: PO, PiS, PSL, SLD Lewica Razem, Twojego Ruchu, Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro, Polski Razem Jarosława Gowina, Nowej Prawicy JKM, Centrolewica Razem, Związku Słowiańskiego, Oburzonych, Samoobrony, Demokracji Bezpośredniej, Ruchu Autonomii Śląska, Wspólnota Patriotyzm Solidarność, Prawicy Rzeczypospolitej, komitetu wyborczego "Nowa Polska", Partii Zieloni, Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP, Polski Patriotycznej, Stronnictwa Demokratycznego, Narodowego Odrodzenia Polski, Partii Demokratycznej - demokraci.pl, komitetu wyborczego Rycerze Maryi, Porozumienia Obywatelskiego Wolność, Samoobrony Odrodzenie, Ruchu Narodowego, Partii Libertariańskiej, Ligi Polskich Rodzin, Organizacji Narodu Polskiego-Liga Polska, Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe, Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii, Związku Sybiraków.

Termin zgłaszania komitetów wyborczych minął 8 września. PKW miała trzy dni na przyjęcie zawiadomienia lub ewentualne wezwanie komitetu do usunięcia z niego wady. Na usunięcie wady komitetowi wyborczemu przysługiwało pięć dni.

W przypadku, gdy komitet organizacji lub komitet wyborców zamierzał zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednym województwie, o swoim utworzeniu zawiadamiał właściwego komisarza wyborczego.

Na zgłoszenie list kandydatów na radnych jest czas do 7 października; kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 17 października.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. (PAP)

kno/ as/ gma/