Statystyki z wyborów samorządowych PKW zaczęła publikować na swej stronie internetowej na początku marca; zawierają one m.in. informacje o liczbie oddanych głosów na komitety wyborcze we wszystkich obwodach, okręgach, gminach, powiatach i województwach w kraju.

Tabele zawierają także informacje o głosach nieważnych oddanych w wyborach do sejmików wojewódzkich; wynika z nich, że w wyborach do sejmików oddano 17,47 proc. głosów nieważnych. Odsetek ten różni się od podanej przez PKW na konferencji prasowej w listopadzie ub. informacji o głosach nieważnych - wówczas przedstawiciele Komisji informowali, że głosów nieważnych oddano 17,93 proc.
Czytaj: Ogłoszono oficjalne wyniki wyborów samorządowych>>

Sekretarz PKW Beata Tokaj wyjaśniła, że podane wówczas dane zostały ustalone na podstawie niepełnych danych, "co niestety nie zostało zaznaczone w trakcie tej konferencji". "W szczególności nie uwzględniono wówczas danych z niewprowadzonych do systemu informatycznego protokołów głosowania w wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego (ok. 1 mln głosów oddanych), sejmiku województwa dolnośląskiego (ok. 600 tys. głosów) i sejmiku województwa śląskiego (ok. 500 tys. głosów)" - czytamy w odpowiedzi udzielonej PAP.

Ze statystyk PKW wynika, że najwięcej głosów nieważnych oddano w woj. wielkopolskim - 22,98 proc.; najmniej w woj. podlaskim - 14,96 proc.

W woj. dolnośląskim głosów nieważnych było 18,11 proc. głosów, kujawsko-pomorskim - 18,68 proc., lubelskim - 16,58 proc., lubuskim - 19,6 proc., łódzkie - 17,16 proc., małopolskie - 16,69 proc., mazowieckie - 15,54 proc., opolskie - 18,25 proc., podkarpackie - 16,01 proc., pomorskie - 17,85 proc., śląskie - 15,2 proc., świętokrzyskie - 16,72 proc., warmińsko-mazurskie - 20,36 proc., zachodniopomorskie - 19,46 proc.

ID produktu: 40154467 Rok wydania: 2010
Autor: Kazimierz W. Czaplicki,Bogusław Dauter,Andrzej Kisielewicz,Ferdynand Rymarz
Tytuł: Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz>>>

Po ogłoszeniu wyników wyborów przez PKW zwracano uwagę na wysoki odsetek głosów nieważnych oddanych w wyborach do sejmików. Zwracano uwagę, że w protokołach z wyborów nie określa się, z jakiego powodu głos został uznany za nieważny (niezagłosowanie na żadnego kandydata lub na więcej niż jednego). Ma się to zmienić - wprowadzenie klasyfikacji głosów nieważnych zakłada m.in. prezydencki projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego, nad którym pracuje Sejm.

W wyborach do sejmików w 2010 roku odsetek głosów nieważnych wyniósł 12,06 proc.

Opublikowane na początku marca przez PKW tabele zawierają także informacje o wynikach głosowania na Mazowszu i w Warszawie, których brakuje w tzw. wizualizacji wyborów (to grafika w przystępny sposób obrazująca wynik wyborów). Danych m.in. z Mazowsza i Warszawy nie wprowadzono do tej pory w związku z problemami z systemem informatycznym obsługującym wybory samorządowe. W ub. tygodniu p.o. dyrektor zespołu prawnego i organizacji wyborów Lech Gajzler powiedział PAP, że dane te będą w wizualizacji uzupełnione. Oprócz danych o liczbie oddanych głosów, wizualizacja zawiera także m.in. informacje o procentowym poparciu poszczególnych komitetów.

Podczas wyborów samorządowych na jesieni ub. roku system informatyczny zawiódł. W efekcie opóźniało się podanie zbiorczych wyników głosowania z 16 listopada, co doprowadziło m.in. do rezygnacji niemal wszystkich sędziów tworzących poprzedni skład PKW. Zespół ekspertów prowadzi audyt systemu informatycznego; jego wyniki mają przesądzić o tym, czy Krajowe Biuro Wyborcze będzie dochodzić zwrotu części pieniędzy od wyłonionej w przetargu firmy Nabino, która odpowiadała za system informatyczny w czasie wyborów. Według Tokaj wyniki audytu mają być gotowe w marcu. (PAP)