"Negatywnie oceniliśmy funkcjonowanie Polskiej Agencji Kosmicznej. Przekroczono plan wydatków, z pominięciem Prawa Zamówień Publicznych nabywano bilety lotnicze na podróże krajowe i zagraniczne, nie weryfikowano wykonywanej pracy i analiz przez ekspertów zewnętrznych. Jednak zgodnie z przyjętą procedurą szczegółowe informacje zostaną udostępnione, gdy omówię w Sejmie wykonanie budżetu państwa" - poinformował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski w oświadczeniu przesłanym w czwartek PAP.

Wnioski pokontrolne dotyczące działalności Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) prezes NIK przedstawi na posiedzeniu Sejmu w dniach 18-20 lipca.

Główna specjalistka ds. kontaktów z mediami POLSY Urszula Szwed-Strych w oświadczeniu przesłanym PAP zwraca uwagę, że raport NIK dotyczy całego roku 2016, a jego wnioski nie odzwierciedlają obecnej sytuacji w agencji. "Przyjęliśmy rekomendacje z wystąpienia pokontrolnego NIK, które otrzymaliśmy pod koniec kwietnia 2017 roku, i jesteśmy bardzo zaawansowani w ich wdrażaniu” - zapewniła. (PAP)