Zgodnie z koncepcją radomskiej firmy Embi Architektura główną atrakcją placu ma być nowoczesna fontanna multimedialna. W planach jest także wybudowanie w centrum Radomia parkingu podziemnego na 200 miejsc. „Parking ma być bezpośrednio połączony ze znajdującym się przy placu teatrem, tak aby widzowie od razu z samochodów mogli dotrzeć do wnętrza budynku” – poinformował w piątek wiceprezydent Radomia Konrad Frysztak.

Na Placu Jagiellońskim ma też stanąć pomnik patrona miasta - św. Kazimierza Jagiellończyka. W wczasach PRL-u nad placem, zwanym wówczas Placem Zwycięstwa, stał Pomnik Wdzięczności Armii Radzieckiej. Było to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w mieście. Na początku lat 90. pomnik zdemontowano. Jego górna część stoi obecnie na miejscowym cmentarzu prawosławnym.

Frysztak zapowiedział, że 30 stycznia rozpoczną się konsultacje społeczne. Władze miasta chcą poznać opinię instytucji zainteresowanych tematyką zagospodarowania placu i samych mieszkańców. Po naniesieniu ewentualnych poprawek firma Embi Architektura ma przygotować projekt budowlany i kosztorys inwestycji. Wstępnie koszt szacuje się na ponad 20 mln zł. Władze Radomia liczą na dofinansowanie z funduszy unijnych.

W ciągu ostatnich trzech lat miasto zorganizowało dwa konkursy na przygotowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu. Zakończyły się one jednak niepowodzeniem. Żadna z kilkudziesięciu koncepcji zgłoszonych na konkursy nie spełniała oczekiwań magistratu. (PAP)