O poparcie wyborców ubiegać się będą: Paweł Banasik (PiS), Janusz Dominiak (Kongres Nowej Prawicy), Dorota Łańcucka (PO, obecnie czasowo pełni obowiązki burmistrza), Stanisław Spisz (SLD), Katarzyna Wesołowska-Karasiewicz (niez.) i Rafał Wiśniewski (PSL). Zwycięzca pełnić będzie urząd burmistrza do końca obecnej kadencji władz samorządowych w roku 2014.

Uprawnionych do głosowania jest ok. 12 tys. osób, które będą mogły wziąć udział w głosowaniu w jednym z dziesięciu lokali, od godz. 8 do 22. Jeśli w pierwszej turze nikt z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnych głosów, to dwa tygodnie później odbędzie się druga tura głosowania.

Za kłamcę lustracyjnego, w nieprawomocnym wyroku, uznał dotychczasowego burmistrza Janusza Dobrosia w październiku 2010 roku Sąd Okręgowy w Toruniu. Wyrok w pierwszej instancji zapadł tuż przed wyborami, w których burmistrz ubiegał się o reelekcję. Ocena sądu nie zmniejszyła mu poparcia - Dobroś wygrał już w pierwszej turze, uzyskując poparcie prawie 70 proc. głosujących.

Samorządowiec odwołał się od orzeczenia, ale Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał decyzję podjętą w pierwszej instancji. Tym samym prawomocnie uznał za dowiedzione, że Dobroś od 1985 roku był tajnym i świadomym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie Kuba.

Dobroś nie złożył jednak mandatu burmistrza, mimo wezwania go do tego przez wojewodę. Według samorządowca miał prawo piastować urząd do czasu zakończenia całej procedury prawnej, łącznie z kasacją.

Wniosek wojewody o wygaszenie mandatu Dobrosia, skierowany do rady miasta, został rok temu odrzucony przez radnych. Skutkiem tego było wydanie we wrześniu 2011 r. przez wojewodę tzw. decyzji zastępczej o pozbawieniu go funkcji, ale i w tym przypadku radni się sprzeciwili, kierując sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Ostatecznie skarga kasacyjna Dobrosia została oddalona przez Sąd Najwyższy na początku lipca. Samorządowiec odszedł z urzędu a jego obowiązki czasowo pełni Dorota Łańcucka.

Dobroś w 1985 roku pracował w Wojewódzkim Zakładzie Gospodarki Materiałowej w Skępem koło Lipna i miał spotykać się kilkakrotnie z oficerami SB, by przekazywać raporty i przyjmować zadania do wykonania.

Sprawa wyszła na jaw, gdy wystartował w wyborach do parlamentu w 2007 roku z listy PiS. Złożone wówczas oświadczenie lustracyjne zakwestionowane zostało przez IPN.

Burmistrz, znany w Lipnie działacz NSZZ "S", od początku kwestionował prawdziwość dokumentów zachowanych w archiwach SB. Sąd przekonała jednak ekspertyza grafologa, potwierdzająca autentyczność jego pisma na dokumentach archiwalnych, a także zeznania byłego funkcjonariusza SB, który potwierdził fakt współpracy samorządowca z tą służbą w latach 80. (PAP)

olz/ par/ jra/