Głównym celem projektu - pod którym podpisało się ponad 330 tys. osób - jest przywrócenie stanu sprzed reformy, a co za tym idzie, oprócz zniesienia obowiązku szkolnego 6-latków i obowiązku przedszkolnego 5-latków, także powrót do tzw. starej podstawy programowej nauczania i wychowania. Nie można przymuszać rodziców do reformy - podkreśliła Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców, które było inicjatorem projektu. Jej zdaniem, szkoły nie są przygotowane na przyjęcie młodszych dzieci. Elbanowska skrytykowała też nową podstawę programową nauczania, jako stawiającą za wysokie wymagania sześciolatkom.


Autorzy projektu obywatelskiego nowelizacji ustawy o systemie oświaty chcą też powstrzymania likwidacji szkół przez wprowadzenie do ustawy zapisu o konieczności ustalania przez samorządy sieci publicznych szkół i przedszkoli w porozumieniu z kuratorem oświaty. Opowiadają się ponadto za objęciem wychowania przedszkolnego - tak jak szkół - subwencją oświatową.


Odnosząc się do projektu minister edukacji Katarzyna Hall powiedziała, że wiele szkół jest bardzo dobrze przygotowanych na przyjęcie dzieci młodszych. Jednocześnie zaapelowała o zgłaszanie przypadków szkół, które tego nie zrobiły.


Chcę zapewnić (...) wszystkich rodziców i w szczególności państwa Elbanowskich, że naprawdę troszczę się o dzieci. Sama mam wnuczki. Moja najstarsza wnuczka w tym roku kończy pięć lat i te zmiany również jej dotyczą - powiedziała dziennikarzom minister edukacji w specjalnym oświadczeniu. Podkreśliła, że rozumie lęki rodziców, którzy boją się wysłać dzieci do szkoły, jednocześnie zaznaczyła, że szkoła się zmieniła, zmienia i nie przypomina już szkół z czasów, gdy rodzice sześciolatków sami chodzili do szkoły.


Minister uważa, że nauczyciele nauczyli się już pracować z młodszymi dziećmi metodami dostosowanymi do ich potrzeb, metodami znanymi dzieciom z przedszkoli. Zdaniem szefowej resortu samorządy zainwestowały dużo środków w modernizację szkół, skorzystały też z programu rządowego Radosna szkoła.


Poparcie dla obywatelskiego projektu zadeklarowały PiS i PJN. Sławomir Kłosowski (PiS) przypomniał, że w Sejmie jest już projekt nowelizacji ustawy dotyczący sześciolatków autorstwa jego ugrupowania. Zakłada on przesunięcie wprowadzenia obligatoryjnego obniżenia wieku obowiązku szkolnego na 2020 r. Zdaniem PiS, szkoły są nieprzygotowane na przyjęcie młodszych dzieci, a fakt, że nieduża grupa rodziców zdecydowała się dotąd na posłanie sześciolatków do szkoły spowoduje zagęszczenie klas pierwszych w 2012 roku. Według Elżbiety Jakubiak (PJN) reforma nie bierze pod uwagę interesu dziecka.


Przeciwne zmianom, które zaproponowano w projekcie, są PO i PSL. Zdaniem Tomasza Tomczykiewicza (PO), sześcioletnie dzieci są wystarczająco dojrzałe, aby rozpocząć edukację w szkole. Podobnie wypowiedział się Stanisław Żelichowski (PSL) przypominając, że reforma poparta jest poważnymi ekspertyzami.


Decyzji w sprawie projektu nie podjął SLD. Według Artura Ostrowskiego (SLD) w zależności od wyników informacji MEN nt. przygotowania szkół Sojusz rozważy przedłużenie okresu przejściowego, gdy o pójściu do szkoły dziecka młodszego decydują rodzice. W jego opinii w projekcie znajdują się bardzo dobre rozwiązania m.in. objęcie subwencją przedszkoli.


Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z marca 2009 r., od 1 września 2012 r. obniżony zostanie wiek rozpoczynania obowiązkowej nauki w szkole z siedmiu do sześciu lat. Rok wcześniej - od 1 września 2011 r. - wszystkie 5-latki muszą przejść obowiązkowe wychowanie przedszkolne. Do tego czasu o tym, czy dziecko wcześniej rozpocznie naukę, czy nie, decydują rodzice. Zgodnie z ich wolą do I klas w całym kraju w roku szkolnym 2010/2011 poszło 12,5 proc. dzieci sześcioletnich, a w roku 2009/2010, gdy zaczęto obniżać wiek rozpoczynania nauki, do szkół poszło 4,3 proc. sześciolatków. (PAP)