W czwartek w Poznaniu rozpoczął się dwudniowy Kongres 25-lecia Samorządu Terytorialnego. Spotkaniu towarzyszyły walne zgromadzenia pięciu organizacji samorządowych; w czwartek w Poznaniu odbył się również Konwent Marszałków Województw RP.

Konwent zwrócił uwagę, że lawinowo zwiększa się ilość wezwań i interwencji LPR, co powoduje wzrost jednostkowego obciążenia śmigłowców. Dodatkowo w całym kraju przygotowano już prawie 1,8 tys. miejsc w gminach, gdzie śmigłowce mogą lądować w nocy.

Przewodniczący Konwentu, marszałek wielkopolski Marek Woźniak powiedział, że trzeba dokonać zakupu kolejnych śmigłowców, bo jest ich za mało.

Podczas posiedzenia poruszono również tematy zmian w prawie wodnym, procedur wdrażania funduszy europejskich, kontraktów terytorialnych i harmonogramu oraz roli województw w tworzeniu mapy potrzeb zdrowotnych w Ministerstwie Zdrowia.

„Wiceminister Neumann zadeklarował, że ministerstwo chce ją wykonać jak najszybciej, przynajmniej w wersji wstępnej – jeśli znajdą się tam kluczowe inwestycje w sferze zdrowia, które chcemy w każdym z regionów zrealizować, to będzie to zielone światło do uruchomienia funduszy europejskich w obszarze służby zdrowia” – powiedział Woźniak.

Przewodniczący Konwentu dodał, że jednym z tematów był wniosek, aby doprecyzować ustawę o usługach turystycznych. „Chodzi o to, aby uwolnić nas od problemu, kto zapłaci za ściągnięcie turystów biur podróży do Polski, gdy ubezpieczenie biura jest niewystarczające” – tłumaczył.

„Płaciliśmy z budżetów województw, a Skarb Państwa nie oddał nam pieniędzy. Chcemy, żeby ustawodawca zdecydował, co w takiej sytuacji się stanie; że mamy prawo żądać pieniędzy od Skarbu Państwa, bo budżet województwa nie jest po to, żeby płacić za usługi zlecone przez rząd” – dodał.

Samorządowcy podczas Konwentu przyjęli łącznie kilkanaście wspólnych stanowisk.

Konwent Marszałków Województw RP jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Uchwalone stanowiska są kierowane do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

W czwartek w Poznaniu samorządowcy z całej Polski dyskutowali również nt. nowych wyzwań stojących przed samorządem. Część z sześciu ogólnopolskich organizacji samorządowych, które tworzą stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wybrało podczas Kongresu swoje władze.

Prezesem Związku Miast Polskich został prezydent Gliwic (woj. śląskie) Zygmunt Frankiewicz. Związkiem Gmin Wiejskich RP w nowej kadencji pokieruje wójt gminy Lubicz (woj. kujawsko-pomorskie) Marek Olszewski.

Spotkania w Poznaniu zaplanowano w przeddzień rocznicy uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Wydarzenie to zapoczątkowało w sensie prawnym reformę samorządową, która jest oceniana jako najbardziej udana spośród wszystkich polskich reform ustrojowych.

Organizatorami kongresu są: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Województw RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich. Patronat honorowy nad obchodami 25-lecia samorządności w Polsce objął prezydent RP Bronisław Komorowski. Prezydent weźmie w piątek udział w odbywającym się w ramach Kongresu Otwartym Zgromadzeniu ogólnopolskich organizacji samorządowych. (PAP)