Za udzieleniem absolutorium na sesji w Lublinie głosowało 21 radnych; nikt nie był przeciw, wstrzymało się od głosu 11 radnych. Udzielenie absolutorium poparli radni PO, PSL i SLD, natomiast wstrzymali się od głosu radni PiS.

 

Głosowane wcześniej sprawozdanie finansowe województwa sejmik przyjął jednogłośnie. Wykonanie budżetu pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna sejmiku.

 

Wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk (PO), który w ubiegłej kadencji pełnił funkcję marszałka, wnioskując o udzielenie absolutorium powiedział, że ubiegły rok był dobry dla województwa lubelskiego, a budżet został dobrze zrealizowany. Dodał, że był to czas kryzysu na świecie, który miał też wpływ na Polskę i województwo lubelskie.

 

„Nie wiemy, czy mamy ten kryzys poza sobą, czy wciąż jesteśmy w jego trakcie. Wydatkując środki finansowe staraliśmy się zabezpieczyć pieniądze na najważniejsze inwestycje, był to budżet nastawiony na długofalowy rozwój gospodarczy i społeczny województwa” – powiedział Grabczuk.

 

Podkreślił też dobre tempo prac na budowie lotniska dla Lublina, centrum kongresowego i parku naukowo-technologicznego. Przypomniał, że Międzynarodowe Targi Lubelskie zyskały inwestora i partnera w postaci Targów Poznańskich i rozbudowują halę wystawienniczą, zaś zarząd województwa kupił pięć nowych szynobusów.

 

Samorządem województwa lubelskiego kieruje koalicja PO i PSL, które mają po 9 radnych; SLD ma 4 radnych a PiS – 11. (PAP)

 

kop/ par/ ura/