We wtorek w Domu Łódzkim w Brukseli odbyło się seminarium poświęcone tworzeniu i funkcjonowaniu klastrów. W rozmowie z PAP Stępień podkreślił, że temat seminarium nie był przypadkowy.

„Analizujemy możliwości korzystania z funduszy unijnych w nowej perspektywie i przykładamy ogromną wagę do tych tematów, które będą kluczowe w nadchodzących latach. Jednym z nich są właśnie klastry. Zachęcanie przedsiębiorców do szukania wspólnych pomysłów, do współpracy, wymiany poglądów, zwiększania zatrudnienia i produkcji to wyzwanie i jednocześnie zadanie, które będzie priorytetem w nowym okresie finansowania” – powiedział PAP Stępień.

Dodał, że tworzenie klastrów to jedna ze sprawdzonych recept rozwoju gospodarczego.

„Klastry to patent niemiecki, który od kilkudziesięciu lat doskonale się sprawdza. Jednym z czynników, dzięki którym gospodarka niemiecka się rozwija, było właśnie łączenie firm w klastry. To propozycja nie tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale również dla wielkich, które mogą w tej formule współpracować nad dużymi projektami albo rozwijać powiązania kooperacyjne z małymi i średnimi partnerami” – wyjaśnił Stępień.

Jego zdaniem, w tworzenie klastrów powinno włączać się i środowisko naukowe, dzięki któremu znacznie efektywniejszy będzie transfer technologii z nauki do biznesu.

O tym, jak może wyglądać współpraca uczelni z biznesem mówił podczas seminarium prorektor ds. rozwoju Politechniki Łódzkiej prof. Piotr Szczepaniak - przewodniczący ICT Polska Centralna Klaster, który skupia 19 podmiotów zainteresowanych rozwojem technologii i technik informacyjnych oraz komunikacyjnych.

„Wspólnym zainteresowaniem i motywacją klastra było promowanie regionu łódzkiego, jako dobrego miejsca dla branży informatyczno-telekomunikacyjnej. W okresie rocznej działalności wypracowaliśmy mechanizm współpracy kilkunastu przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu, a nasze doświadczenia są już takie, że możemy się nimi dzielić z uczestnikami tego spotkania” – powiedział PAP Szczepaniak.

Jego zdaniem, jedną z kluczowych spraw dla rozwoju gospodarczego danego regionu jest pokazanie potencjału, jaki mają funkcjonujące tam firmy. Dlatego kierowany przez niego klaster zwraca na to ogromną uwagę.

„Promowanie łódzkiego, jako dobrego regionu dla branży informatyczno-komunikacyjnej jest niezwykle ważne dla przedsiębiorstw. Osiągnięcia naszych firm i uczelni pokazują, że w tym miejscu Polski wiele się dzieje i warto tutaj być” – powiedział Szczepaniak. Podkreślił, że w ICT Polska Centralna jest wiele przedsiębiorstw z dużymi obrotami i produktami wykorzystywanymi na całym świecie. Firmy zrzeszone w tym klastrze mogą korzystać m.in. z innowacyjnych rozwiązań przygotowywanych przez Politechnikę Łódzką.

„Sterowanie komputerem za pomocą mrugania oczu, wspomaganie osób niewidzących lub słabo widzących w poruszaniu się, pierwszy w Europie system turystycznego oprowadzania po miastach z rozpoznawaniem obiektów i przekazywaniem informacji o nich – to tylko niektóre z rozwiązań opracowanych przez naszą uczelnię. Na tym nie kończy się jednak nasza aktywność w klastrze. Drugim ważnym obszarem jest przygotowywanie kadry, czyli naszych absolwentów do tego, by jak najszybciej byli wartościowymi pracownikami dla przedsiębiorców” – powiedział Szczepaniak.

Seminarium „Europejskie wyzwania – lokalne rozwiązania: Klastry jako motory rozwoju Inteligentnej Specjalizacji” odbyło się w ramach „Open Days 2013”, czyli Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Oprócz Regionu Łódzkiego w organizacji debaty uczestniczyły również: miasto Łódź, województwo lubuskie, gminy Maastricht i region miejski Arnhem-Nijmegen z Holandii oraz duńska gmina Vejle.

"Open Days" to coroczne wydarzenie organizowane od 11 lat przez Komitet Regionów UE, poświęcone polityce regionalnej i miejskiej. Tegoroczne "Open Days", odbywające się pod hasłem "Europejskie regiony i miasta startują w kierunku Europy", rozpoczęły się w poniedziałek, a zakończą się 10 października.