Warta 32,5 mln zł inwestycja jest drugim etapem projektu, w ramach którego już dwa lata temu klasy pierwsze, drugie i trzecie szkół podstawowych w regionie kujawsko-pomorskim zostały wyposażone w 2 tys. 346 zestawów tablic multimedialnych.

Jak podkreśliła rzeczniczka marszałka województwa Beata Krzemińska, bardzo dobry odbiór projektu zachęcił samorząd regionu do kontynuacji przedsięwzięcia, ale tym razem w klasach starszych. „Nowoczesne tablice interaktywne trafią do klas 4-6 publicznych szkół podstawowych. Ale nie tylko. Ze wsparcia po raz pierwszy skorzystają też szkoły niepubliczne. W tej chwili trwa przygotowanie postępowania przetargowego na dostawcę urządzeń” - powiedziała.

W efekcie zestawy do interaktywnego nauczania od przyszłego roku szkolnego znajdą się w 509 publicznych szkołach podstawowych, które przedstawiły zapotrzebowanie na 2019 tablic oraz w 30 niepublicznych podstawówkach z uprawnieniami szkół publicznych, które wzbogacą się o 108 urządzeń.

W skład każdego zestawu wejdzie tablica multimedialna, projektor oraz laptop z oprogramowaniem. „Powstanie także internetowy portal dla szkół uczestniczących w projekcie. W jego przygotowanie włączą się wszystkie szkoły, do których trafią tablice, tworząc społeczność udostępniającą i wymieniającą między sobą wytworzone materiały” – poinformowała rzeczniczka.

W sumie, w ramach realizacji dwóch edycji projektu, do szkół w regionie trafi łącznie 4 tys. 473 tablic interaktywnych. (PAP)

pie/ agz/