Jarosław Klimas ma 47 lat. Od 15 lat jest pracownikiem samorządowym, pracował na stanowisku naczelnika wydziału komunikacji, transportu i dróg w Wieluniu.

W latach 2002-2006 był radnym Rady Gminy w Pątnowie, a przez ostatnie cztery lata jej przewodniczącym. W grudniu został wybrany przewodniczącym na druga kadencję, jednak zrezygnował z tej funkcji z chwilą objęcia stanowiska wicewojewody.

Klimas jest z wykształcenia administratywistą i prawnikiem. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1992 r. Cztery lata temu ukończył studia licencjackie z germanistyki w Kolegium Języków Obcych w Bełchatowie.

Od października 2014 r. jest doktorantem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego.

Klimas zastąpi na stanowisku wicewojewody Pawła Bejdę (PSL), który w ostatnich wyborach samorządowych został członkiem zarządu województwa łódzkiego. (PAP)