Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji, wziął dziś (6 marca 2015 r.) udział w Kongresie XXV-lecia Samorządu Terytorialnego, połączonego z wiosennymi obradami walnych zgromadzeń organizacji samorządowych.

„Relacje między rządem i samorządem to klucz do poprawy realizacji zadań publicznych, które mają służyć obywatelom. Dlatego dobra współpraca między tymi dwiema częściami administracji to priorytet Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – temu właśnie ma służyć Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego” - powiedział minister, odnosząc się do przesłania Kongresu, na którym poruszono wiele istotnych kwestii dla samorządów. Szef MAC mówił także o pomyśle powołania Instytutu Samorządności. – „Rolą takiego podmiotu byłoby naukowe wspieranie działalności samorządowej m.in. poprzez dyskusje i rozmowy reprezentantów MAC z przedstawicielami zaplecza intelektualnego. Instytut stałby się zapleczem naukowym dla ministerstwa, z bardzo wyraźną rolą inspirującą nie tylko w kontekście prac legislacyjnych, ale także rozwiązań technologicznych”.

Wystąpienie wprowadzające „Od solidarności do samorządności” wygłosił profesor Jerzy Buzek, podkreślając, że podstawą działania samorządu jest Solidarność, która stworzyła warunki do powstania samorządności.

Gościem Kongresu był również Prezydent Bronisław Komorowski, który podsumował pierwszą część kongresu słowami: „Nie ma wolności bez samorządności. Samorząd sam w sobie jest sukcesem wolnej Polski, ale i źródłem sukcesu przez kolejne 25 lat.

* * *

Kongres XXV-lecia Samorządu Terytorialnego, organizowany przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, odbywa się w przeddzień rocznicy przyjęcia przez Sejm RP w dniu 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)