Oprócz samego centrum przesiadkowego, które ma stanąć na kupionych przez miasto od kolei terenach po północnej stronie torów, założono, że przebudowa obejmie m.in. plac przed dworcem kolejowym po południowej stronie oraz oddalony od niego o ok. 200 metrów Plac Piastów - obecnie węzeł komunikacji miejskiej.

Projekt ma być realizowany po planowanym obecnie na koniec III kw. br. zakończeniu przebudowy gliwickiego dworca kolejowego; niezależnie od miasta prowadzą ją spółki PKP SA i PKP PLK. Przetarg na dokumentację budowlaną ma zostać ogłoszony na przełomie sierpnia i września, prace projektowe potrwają około rok. Realizacja nie rozpocznie się wcześniej, niż na początku 2018 r. Inwestycja miałaby być gotowa do 2020 r.

Projekt budowy centrum przesiadkowego ma wykorzystywać fundusze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020, dostępne w rozdzielonej przez samorządy lokalne subregionu centralnego województwa puli tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Aby określić optymalne założenia inwestycji pod kątem kryteriów związanych ze środkami ZIT i własnych potrzeb, samorząd przeprowadził konkurs na wykonawcę trzech koncepcji architektoniczno-przestrzennych. W konkursie wygrała gliwicka pracownia An Archi Group. Teraz miasto wybrało pierwszą z zaproponowanych przez pracownię koncepcji.

"To rozwiązanie gwarantuje najlepsze (...) zagospodarowanie przestrzeni wewnątrz obiektu. Zaletą jest m.in. wyrazista forma zadaszenia. (...). Mocnym akcentem będzie konstrukcja z drewna klejonego, która jest wytrzymała, efektowna i funkcjonalna. Plusem tego wariantu jest również (...) brak podpór pośrednich, co umożliwi swobodny ruch pojazdów i pieszych wewnątrz dworca autobusowego" - ocenił Marcin Łazowski z biura rozwoju miasta w gliwickim magistracie.

Po analizie kosztów i negatywnych uwagach mieszkańców zrezygnowano z budowy przejścia podziemnego pod ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, które miało połączyć reprezentacyjną ul. Zwycięstwa z przydworcowym placem. Pozostanie przejście naziemne, a ul. Zwycięstwa na odcinku przy dworcu nie będzie w związku z tym gruntownie przebudowywana.

Ponieważ główna część inwestycji będzie przebiegać na wykupionych przez miasto dawnych terenach kolei państwowych, przebudowa terenu wokół dworca PKP nie powinna spowodować utrudnień w ruchu. Utrudnienia dla kierowców mogą pojawić się natomiast podczas przebudowy Placu Piastów.

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Nadal trwają analizy szeregu udogodnień, m.in. rozwiązań, które mogłyby usprawnić ruch kołowy i pieszy w rejonie dworca. Jedną z analizowanych koncepcji jest budowa ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, który połączyłby ul. Kolberga z centrum przesiadkowym.

Według wcześniejszych informacji planowany przez miasto koszt przedsięwzięcia to ok. 125 mln zł, z czego "znakomita większość" miałaby być finansowana w ramach ZIT.

O planach budowy Nowego Centrum samorząd mówi już od lat. W sierpniu 2011 r. miasto prezentowało koncepcję urbanistyczną zagospodarowania ok. 40-hektarowego terenu wokół dworca, w dużej części należącego jeszcze wówczas do PKP.

Władze Gliwic sygnalizowały potrzebę stworzenia w tych okolicach nowego układu drogowego, zagospodarowanie placów i przestrzeni publicznych. Po północnej stronie torów kolejowych, w miejscu obecnie planowanego centrum przesiadkowego, zakładano powstanie innych obiektów, głównie usługowych i biurowych. (PAP)