Organizacja funkcjonuje w ramach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Jej dzielność ma się opierać na współpracy z państwami nordyckimi, które były liderami wdrażania idei zrównoważonego rozwoju - szkoły ekonomii zespolonej z ekologią, uwzględniającej aspekty środowiskowe w rozwoju gospodarczym i społecznym.

Jak mówił podczas konferencji prasowej marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, działalność fundacji wpisuje się w zaktualizowaną strategię rozwoju regionu oraz w uchwałę sejmiku z września 2013 r.

W dokumencie skierowanym do samorządów i uczelni radni zaapelowali o współpracę przy „wdrażaniu najlepszych standardów środowiskowych” dla zachowania wysokich walorów przyrodniczych regionu, by móc wykreować go jako „Zielone Świętokrzyskie”.

„W Świętokrzyskiem mamy najwyższy procentowy wskaźnik terenów prawnie chronionych pod względem przyrodniczym – stanowią 66 proc. To implikuje wiele kłopotów przy realizacjach inwestycji, czy próbie osadzenia tu niektórych dziedzin działalności gospodarczej. Ale warto sobie zadać pytanie, na ile te atuty przyrodnicze możemy przekuć w sukces” - mówił Jarubas.

Jak tłumaczył, można wykorzystywać doświadczenia państw nordyckich m.in. w zakresie ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, oszczędnej eksploatacji zasobów naturalnych oraz edukacji społeczeństwa w tym zakresie.

W opinii Jarubasa organizacja pozarządowa powstała na uczelni „chce być liderem procesu tworzenia kompetentnych kadr”, które idee zrównoważonego rozwoju będą wcielały na poziomie lokalnym.

Jak powiedział prezydent fundacji Tomasz Pawłuszko z Katedry Krajów Europy Północnej na Wydziale Zarządzania i Administracji UJK, organizacja ma mieć charakter think thanku. Będzie tworzyła bazę wiedzy i realizowała badania, które - przy współpracy z partnerami biznesowymi i przedstawicielami administracji publicznej - pozwolą na stworzenie nowych inicjatyw, wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju.

W zdobywaniu wiedzy w tym zakresie mają pomóc zasoby Biblioteki Nordyckiej, o jakie wzbogaciła się uniwersytecka książnica. Księgozbiór zawiera anglojęzyczne publikacje poświęcone krajom nordyckim z zakresu spraw międzynarodowych, nauk społecznych i polityki związanej ze zrównoważonym rozwojem.

Swoje projekty fundacja Instytutu Zrównoważonego Rozwoju planuje realizować dzięki wykorzystaniu m.in. środków Unii Europejskiej i funduszy norweskich.