Program jest prowadzony przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFRWP).

Jak poinformował PAP prezes zarządu fundacji EFRWP Marek Zagórski, maksymalna kwota pożyczki wynosi 1 mln zł. „Dzięki naszemu wsparciu zwiększa się szansa na rewitalizację rolniczych rejonów Polski” – dodał.

W ramach programu gminy i powiaty mogą się ubiegać o pożyczki na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę, zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, oświatę oraz zaopatrzenie w energię z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Oprocentowanie pożyczki wynosi – dla przedsięwzięć priorytetowych - równowartość 0,95 wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego, jednak nie mniej niż 2,85 punktu procentowego, dla pozostałych – równowartość wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego, jednak nie mniej niż 3 punkty procentowe. Do rozdysponowania w tej edycji programu jest 8 mln zł. Nabór wniosków trwa do 20 kwietnia br.

Samorządowy Program Pożyczkowy adresowany jest do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców. Jego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców tych terenów.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Działania funduszu skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. (PAP)