W głosowaniu za pośrednictwem elektronicznej platformy konsultacji społecznych wzięło udział 2609 osób. Oddano 1983 ważne głosy. Każdy mieszkaniec mógł zagłosować na jeden projekt z wykazu.

W ocenie rzeczniczki Urzędu Miasta Ciechanowa Ewy Blankiewicz, frekwencja i wyniki głosowania pierwszej edycji budżetu obywatelskiego pokazują z jednej strony rosnące zainteresowanie mieszkańców miasta podobnymi inicjatywami, a z drugiej ich preferencje inwestycyjne – konkretne projekty związane z infrastrukturą.

„Przed głosowaniem nad budżetem obywatelskim Ciechanowa mieliśmy głosowanie nad projektami organizacji pozarządowych w ramach konkursów dotyczących kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. W głosowaniu wzięło wtedy udział 1406 osób. Przy budżecie obywatelskim wynik odzwierciedlający zainteresowanie mieszkańców był lepszy” – powiedziała w czwartek PAP Blankiewicz.

Wyjaśniła, że po zweryfikowaniu za nieważne uznano 626 głosów: 84 głosujących nie było mieszkańcami Ciechanowa, 129 osób podało błędne dane, 413 głosów nie miało wymaganego potwierdzenia poprzez link aktywacyjny.

„Wyniki głosowania, czyli wybrane projekty, pokazały, że mieszkańcy Ciechanowa oczekują konkretnych inwestycji, preferując zwłaszcza te związane z rekreacją” – oceniła Blankiewicz. Jej zdaniem budżet obywatelski powinien być kontynuowany w latach następnych, choć - jak zauważyła - decyzja w tej sprawie będzie zależała m.in. od samorządu nowej kadencji. „Myślę, że gdy mieszkańcy zobaczą w przestrzeni miejskiej gotowe, zrealizowane projekty w ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego , to ich zaufanie do tego przedsięwzięcia jeszcze wzrośnie” - dodała Blankiewicz.

W ramach budżetu obywatelskiego Ciechanowa na 2015 r. zgłoszono w sumie 22 projekty. Po weryfikacji formalno-prawnej pod głosowanie poddano 18 z nich, po 9 w dwóch kategoriach: projekty o wartości powyżej 50 tys. zł, na które przewidziano łącznie 800 tys. zł i projekty o mniejszej wartości do 50 tys. zł, na które zarezerwowano w sumie 200 tys. zł.

„Ciechanowianie chcą, żebyśmy zainwestowali w te, a nie inne projekty. Szanując ich wybór wpisuję inwestycje, które wygrały głosowanie, do projektu budżetu na 2015 r”. – oświadczył prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński w komunikacie o wynikach głosowania.

Zwyciężyły m.in.: projekt budowy parku aktywnej rekreacji (161 tys. zł) i parku rekreacyjno-sportowego (79 tys. zł) oraz projekt stworzenia Street Workout Parku (60 tys. zł). Wybrano też projekty budowy dwóch siłowni zewnętrznych (47,4 tys. zł i 49,6 tys. zł), instalacji słupów do gry w rugby na stadionie miejskim (19 tys. zł) oraz modernizacji dwóch placów zabaw (50 tys. zł i 18,6 tys. zł).

Do realizacji nie zakwalifikowano m.in. projektu „Tato – 7 Sekretów Efektywnych Ojców”, czyli warsztatów wspierania ojcostwa na przykładzie dobrych praktyk z kraju i ze świata - mimo iż pomysł ten uzyskał 112 głosów, zajmując piąte miejsce w swej kategorii. Powodem była kwota projektu – 49,8 tys. zł, która nie zmieściła się w puli łącznych środków. Dlatego projekt ten zastąpiono kolejnym pod względem liczby oddanych głosów – budowy placu zabaw za 18,6 tys. zł. (PAP)