Budowa DTŚ to największa inwestycja realizowana od lat przez śląskie samorządy i najważniejsza, obok odcinka autostrady A4, arteria drogowa w aglomeracji katowickiej. Wytyczona możliwie w pobliżu centrów miast obsługuje ruch lokalny. Uzupełnia tym samym równoległą autostradę A4, przeznaczoną dla tranzytu.

Obecnie dostępny jest liczący 26,1 km odcinek średnicówki od węzła z trasą S-86 w Katowicach do węzła z ul. Kujawską w Gliwicach. Pierwszy gliwicki fragment DTŚ otwarto w listopadzie ub. roku. Odcinek G1 połączył istniejącą część trasy m.in. z węzłem z autostradą A1 i dalej np. z autostradami na zachód i południe (A4 na Wrocław i A1 na Ostrawę).

Budowany od wiosny 2013 r. odcinek G2 ma 5,6 km długości i w większości charakter bezkolizyjnej ulicy miejskiej. Węższy niż pozostała część DTŚ (w większości po dwa pasy w każdym kierunku na jednej wspólnej jezdni) poprowadzi od końca odcinka G1 przy ul. Kujawskiej, przez centrum miasta, gdzie powstaje 500-metrowy tunel, do węzła drogi krajowej nr 88 z ul. Portową. Na całej tej długości powstaje kilkanaście powiązań z istniejącym układem drogowym. Miasto na bieżąco informuje o postępach prac i związanych z nimi utrudnieniach.

Po kolejnej wizycie na placu budowy m.in. przedstawicieli władz Gliwic i woj. śląskiego, tamtejszy magistrat przekazał, że od środy przejezdne ma być nowe rondo u zbiegu sąsiadujących z budowaną „średnicówką” ulic Franciszkańskiej, Jagiellońskiej i Hutniczej. Miasto spodziewa się też szybkiego oddania do użytku fragmentu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

W miejscu, gdzie budowany odcinek trasy będzie łączył się z odcinkiem G1, powstał most nad rzeką Kłodnicą i terenami zalewowymi. Na tym odcinku położono tzw. warstwę ścieralną nawierzchni i zainstalowano oświetlenie; trwa montaż ekranów akustycznych oraz poręczy i malowanie obiektu.

Bliżej centrum miasta mocno zaawansowane są także prace na ul. Częstochowskiej. Na tamtejszym wiadukcie (nad DTŚ) również wykonano warstwę ścieralną; powstają konstrukcje nawierzchni na dojazdach. Pod wiaduktem do końca listopada instalowane mają być okładziny ścian szczelinowych. Na samej trasie w tym rejonie trwają przygotowania do układania warstwy ścieralnej i wykonania betonowej bariery w tzw. pasie rozdziału jezdni.

W 493-metrowym tunelu pod ul. Zwycięstwa i Dworcową trwa montaż okładzin osłonowych i betonowych barier oraz budowa systemów wyposażenia tunelu, m.in. oświetlenia, wentylacji, monitoringu oraz systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. Do połowy grudnia ma być gotowa instalacja wewnętrzna, wcześniej zamontowanych ma zostać 20 wentylatorów. Nad tunelem powstają chodniki i miejsca postojowe.

Według informacji miasta ogółem zaawansowanie prac wynosi już 90 proc. (70 proc. osiągnięto na początku lipca br.), a wykonawcy deklarują zakończenie inwestycji pod koniec grudnia br. Później zostaną przeprowadzone odbiory techniczne, które ze względu na wielkość inwestycji, potrwają około trzech miesięcy. Pierwszy przejazd tym odcinkiem DTŚ ma być możliwy wiosną 2016 r.

Szacowana na 954,6 mln zł budowa odcinka G2 „średnicówki” w ub. roku napotkała na poważny problem z finansowaniem. Pierwotnie zapewnione środki (oparte o kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym, rezerwę subwencji ogólnej, Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 i budżety miast) okazały się niewystarczające.

Prowadzoną przez konsorcjum firm Eurovia Polska i PORR (po przejęciu przezeń Bilfinger Infrastructure) budowę kontynuowano dzięki tzw. faktoringowi, a także przeniesieniu projektu z programu regionalnego do krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wiązało się to m.in. z przekwalifikowaniem odcinka G2 z drogi wojewódzkiej na krajową oraz przejęciem inwestycji od marszałka przez samorząd Gliwic. (PAP)