To nie jest tak, jak niekiedy politykom się wydaje - szachu-machu w jedną stronę, czy w drugą - to jest poważna dyskusja o tym, jakie funkcje są pełnione przez różne jednostki samorządu, jakie jest finansowanie. O tym dyskutujemy i myślę, że będziemy przez najbliższe miesiące bardzo dużo dyskutować i musimy mieć dobrą analizę, żeby zacząć się zastanawiać, czy w ogóle dokonywać jakichś zmian.
Na pewno chcemy te debaty, które trwały w ostatnich latach, a dotyczyły modelu metropolitalnego, zebrać, przygotować taką "zieloną księgę" dotyczącą spraw metropolitalnych, po to żeby (...) się zacząć zastanawiać. (...) Metropolie - w świecie dyskutuje się o ich specjalnej, silnej roli rozwojowej. W Polsce trzeba to robić tak, żeby budować równowagę między silnymi metropoliami a obszarami, które mają mniejszy charakter, są mniej zaludnione, obszarami wiejskimi. Musi być ta równowaga. (...)
Nie ma więc żadnego pomysłu, bo krążą takie plotki, że jest tajny plan i ustawa likwidująca powiaty, nie ma żadnego tajnego pomysłu i tajnego projektu ustawy, która miałaby zlikwidować powiaty. Natomiast dyskusja o całości modelu samorządowego, o jego potencjale, o dochodach i wydatkach - na pewno tak, bo to strona samorządowa przecież postuluje". (pap)