Żałobka uczestniczył w debacie "Szanse i zagrożenia w perspektywie budżetowej 2014-2020", zorganizowanej podczas rozpoczętych we wtorek w Gdańsku 11. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2015.

Wiceminister podał m.in., że w najbliższych latach ma być zmodernizowanych ok. 8,5 tys. km torów. W ramach perspektywy unijnej 2007-2013 zmodernizowano ok. 6,5 tys. km. Przyznał, że chociaż "tylko niespełna 10 proc. torów pozwala na podróżowanie z prędkością 160 km/godz, to z miesiąca na miesiąc następuje dwucyfrowy wzrost liczby pasażerów korzystających z kolei".

Członek zarządu PKP SA Jarosław Bator przekonywał, że dzięki inwestycjom zrealizowanym w latach 2007-2013 udało się znacznie skrócić czas przejazdu pociągiem pomiędzy głównymi miastami w kraju. Zapowiedział, że czas ten "będzie jeszcze poprawiany, bo nie wszystkie inwestycje zostały zakończone". Ocenił, że coraz więcej osób będzie też korzystało z kolei aglomeracyjnych. Jako przykład wymienił Pomorską Kolej Metropolitalną uruchomioną w Gdańsku niespełna miesiąc temu.

Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Paweł Szaciłło podkreślił, że w nowej perspektywie budżetowej "nie widzi zagrożeń w zakresie kryteriów czy zasad aplikowania podczas ubiegania się o dofinansowanie". "Ta nauka, którą wyciągamy i wyciągnęliśmy z poprzedniej perspektywy, wiele nam pomoże i spowoduje, że projekty i realizacja tych projektów pójdzie sprawniej niż do tej pory, nie tylko w obszarze kolejowym".

Przyjęty w ub. tygodniu przez rząd "Krajowy program kolejowy do 2023 roku" przewiduje m.in. poprawę przepustowości linii kolejowych w obrębie aglomeracji, osiągnięcie korzystniejszego czasu przejazdu pociągów względem transportu drogowego, inwestycje w ciągu tzw. "Magistrali Wschodniej" na trasach: Rzeszów - Kielce - Lublin - Białystok - Olsztyn, wdrażanie systemu ERTMS w Polsce, czyli Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym.

Program zakłada lepsze skomunikowanie Warszawy z innymi regionami, poprawę połączeń między miastami wojewódzkimi, a także zapewnienie sprawnych połączeń kolejowych z portami morskimi w Szczecinie, Świnoujściu, Gdańsku i Gdyni, poprawa stanu technicznego linii ważnych dla ruchu towarowego, m.in.: zapewniających ominięcie aglomeracji warszawskiej, poznańskiej i górnośląskiej. (PAP)