Planowane na 2014 r. dochody Warszawy mają wynieść 12 mld 983 mln zł. Kwota ta jest o 792,1 mln zł (6,5 proc.) wyższa niż zaplanowana na ten rok.

Z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) do miejskiej kasy ma wpłynąć ponad 3,9 mld zł (o 323 mln zł więcej niż w br.). Wpływy z podatku od osób prawnych (CIT) mają osiągnąć poziom 497 mln zł. Kwota ta jest o 26,8 mln zł wyższa niż w tym roku, ale o 40,5 mln zł niższa niż dwa lata wcześniej.

Dochody z podatku od nieruchomości mają być o ok. 5 mln zł wyższe niż w tym roku i wynieść 1,06 mld zł, a z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na tym samym poziomie co w br. - 280 mln zł.

Większe niż w tym roku wpływy miasto przewiduje ze sprzedaży nieruchomości. W 2014 r. ma to być 462,2 mln zł (170 mln zł w br.).

O ponad 11 mln zł niższe niż przed rokiem mają być dochody z najmu, które zaplanowano na poziomie 607,6 mln zł. Podobny ma być spadek wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które mają wynieść 406,9 mln zł.

Z funduszy Unii Europejskiej stolica chce pozyskać 971,4 mln zł, tj. o 113,3 mln zł więcej niż w tym roku. Będzie to jednak o 163,9 mln zł mniej niż w roku 2012. Większość, 850,1 mln zł, to środki uzyskane na budowę centralnego odcinka II linii metra.

Zaplanowane na 2014 r. wydatki Warszawy to 14 mld 199 mln zł. Nominalnie kwota ta jest o 1 mld 668 mln zł (13,3 proc.) wyższa niż przewidywana na ten rok. Najwięcej pieniędzy miasto wyda na funkcjonowanie komunikacji miejskiej - 3 mld 218 mln zł (o 512 mln zł więcej niż w 2013 r.).

Na inwestycje miasto chce w przyszłym roku wydać 2 mld 884 mln zł, czyli o 736,2 mln zł (34,3 proc.) więcej niż w tym. Najwięcej pieniędzy to środki na budowę centralnego odcinka II linii metra - 1 mld 139 mln zł. Na modernizację ciągu ulic Marsa - Żołnierska (od węzła Marsa do granic miasta) Warszawa ma wydać 133,9 mln zł, na budowę ul. Nowolazurowej (od Al. Jerozolimskich do Trasy AK) – 109,6 mln zł, na budowę Trasy Świętokrzyskiej (od Wybrzeża Szczecińskiego do ul. Zabranieckiej) – 108,9 mln zł, na przebudowę ul. Prostej (od Ronda Daszyńskiego - do Ronda ONZ – 85,6 mln zł, a na modernizację ul. Świętokrzyskiej – 63,2 mln zł.

Deficyt budżetu zaplanowano na poziomie 1 mld 216 mln zł (o 257,6 proc., tj. o kwotę 876,0 mln zł więcej niż w tym roku), zaś dług miasta na koniec 2014 r. ma wynieść 6 mld 18 mln zł.(PAP)