Jak poinformował resort w komunikacie zakończyła się procedura naboru wniosków o dofinansowanie i rozpoczęła realizacja I edycji Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Program ma na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych. Na bieżący rok na ten cel przeznaczono 800 mln zł, co pozwoli na dofinansowanie 492 zadań na drogach powiatowych i gminnych.

„Cieszy skala zainteresowania samorządów udziałem w Programie, bo pokazuje to, że władze lokalne chcą zapewnić mieszkańcom nowoczesną infrastrukturę drogową. Dzięki wsparciu finansowemu rządu powstaną bardzo potrzebne i oczekiwane inwestycje, które pozwolą na wygodniejszy i bezpieczniejszy dojazd do pracy czy do szkoły” – stwierdził cytowany w komunikacie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Jak podano w komunikacie, ministerstwo infrastruktury i budownictwa przekazuje na bieżąco do resortu finansów składane przez wojewodów wnioski o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Programu. „Resort finansów już wydał pierwsze decyzje o uruchomieniu środków. Na tej podstawie wojewodowie rozpoczęli etap podpisywania umów o dofinansowanie dla zadań znajdujących się na najwyższych pozycjach list rankingowych, zatwierdzonych przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa 19 stycznia 2016 r.” – napisano w komunikacie.

Strategicznym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym. (PAP)