Poinformował o tym w środę PAP łódzki urząd marszałkowski.

Około 70 mln zł z całej kwoty ma trafić do młodych osób poprzez Powiatowe Urzędy Pracy. Pieniądze przeznaczone będą np. na tzw. bon szkoleniowy, który stanowi gwarancję sfinansowania - wskazanego przez bezrobotnego - szkolenia niezbędnego do podjęcia pracy, pokrycia kosztów dojazdu czy zakwaterowania, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Program przewiduje też bony - tzw. stażowy, zatrudnieniowy oraz bon na zasiedlenie. Pierwszy z nich umożliwia skierowania młodego bezrobotnego na półroczny staż do wskazanego przez niego pracodawcy. Warunkiem skierowania na staż jest zobowiązanie się pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnego po odbytym stażu, na co najmniej 6 miesięcy. Z kolei bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego na okres 18 miesięcy, części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie przez 12 miesięcy.

Młodzi bezrobotni będą też mogli otrzymać bon na zasiedlenie, który ma pomóc na podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania.

Pozostałe ok. 30 mln zł ma trafić – poprzez konkursy - do m.in. organizacji pozarządowych, agencji zatrudnienia czy firm szkoleniowych. Mają one m.in. oferować praktyki, staże, wolontariat, szkolenia dostosowane do potrzeb konkretnego pracodawcy.

Jak informuje Urząd Marszałkowski od początku tego roku w Łódzkiem z bonu szkoleniowego skorzystały 134 osoby, z bonu stażowego skorzystało 365 osób, zatrudnieniowego - 69 osób, z bonu na przesiedlenie - 79 osób.

Marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień zwrócił uwagę, że wśród młodych osób, które nie mają pracy, większość nie ma doświadczenia zawodowego. Dlatego - według niego - bardzo ważne jest, aby "ułatwić im ten pierwszy krok na rynku pracy, pomóc w zdobyciu płatnego stażu czy nowych umiejętności".

Według danych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na koniec 2014 roku w Łódzkiem było zarejestrowanych 18 084 bezrobotnych w wieku 18-24 lata. To o prawie 6,5 tys. mniej niż w 2013 roku. Udział tej kategorii wiekowej w ogólnym bezrobociu na koniec 2014 roku w woj. łódzkim wyniósł 14,3 proc. Jak wynika z danych, blisko co drugi bezrobotny do 25 roku życia w Łódzkiem nie posiada kwalifikacji zawodowych, a większość - 66,1 proc. nie może wykazać się doświadczeniem zawodowym.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) to nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Składa się z tzw. osi priorytetowych, ukierunkowanych na: zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukację oraz zdrowie. (PAP)