We wtorek w Poznaniu zainaugurowano działalność Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie - z siedzibą w Poznaniu. Centrum jest ogólnopolską instytucją, która ma m.in. upowszechniać wiedzę z zakresu prawa wśród uczniów i nauczycieli.

Instytucja działa przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych w Poznaniu. Jak powiedziała we wtorek koordynator merytoryczna projektu Jolanta Kucharzak, „Wielkopolska pierwsza zwróciła uwagę na znaczenie edukacji prawnej i pojawienie się jej w przestrzeni publicznej”. „Nasze trwające już ponad dekadę działania doprowadziły do tego, że na forum ogólnopolskim zaczęto tę potrzebę zauważać” - powiedziała.

Kucharzak dodała, że Centrum chce edukować jak najszerszą grupę obywateli na temat tego, w jaki sposób używać prawa w codziennym życiu. „Uczniom, rolnikom, sprzątaczkom czy osobom, które nie kształciły się w zakresie prawa staramy się pokazać, że prawo może być przyjazne, i że jest to taka sfera wiedzy, w którą każdy Polak powinien być wyposażony” – dodała.

Dyrektor Centrum Edukacji Prawnej dr Krystyna Babiak poinformowała, że jednym z celów instytucji jest opracowanie wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej podstaw programowych przedmiotu prawo, który miałby się znaleźć w programie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. CEP chce też dzięki współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzić podobny przedmiot na wybranych kierunkach studiów.

Oferta Centrum kierowana jest do nauczycieli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów, którzy w programie nauczania nie mają zajęć z prawa. Z materiałów Centrum będą mogły korzystać także środowiska samorządowe, branżowe i organizacje społeczne.

Centrum współpracuje z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty. Wielkopolska Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak podczas inauguracji CEP przekonywała, że edukację prawniczą należy rozpocząć już u uczniów szkół podstawowych, by kształtować u nich postawy potrzebne w późniejszym życiu. „Dorosłym wydaje się, że świadomość edukacji prawniczej wśród dzieci i młodzieży jest duża, a tak wcale nie jest” – tłumaczyła.

„Boimy się prawa, nie mamy nawyku zaglądania do aktów prawnych. A prawo to coś, z czego korzystamy, tak jak korzystamy ze szczotki do mycia zębów, z odzieży czy innych dobrodziejstw” – wyjaśniła Walkowiak.

Na rok 2015 zaplanowano promocję edukacji prawnej m.in. za pośrednictwem strony internetowej, konferencji z udziałem Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych i Ministra Edukacji oraz debat publicznych z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, z parlamentarzystami, nauczycielami, uczniami i studentami.

Według przedstawionych na konferencji wyników badań, ponad 82 proc. Polaków nie wie, że postępowanie przed sądami w kraju jest dwuinstancyjne. 50 proc. respondentów uważa, że procedury prawne są dla przeciętnych obywateli skomplikowane i nie potrafi wymienić nazw podstawowych organów wymiaru sprawiedliwości. Ponadto prawie 30 proc. badanych nie wie, czym jest pozew. (PAP)