Obecnie kształcący się w KSSiP odbywają najpierw aplikację ogólną, a potem sędziowską lub prokuratorską. Po zniesieniu aplikacji ogólnej jej program ma zostać uwzględniony w aplikacjach sędziowskiej i prokuratorskiej, skróci się czas aplikacji. Zlikwidowane ma zostać stypendium aplikanckie.

Słuchacze, którzy rozpoczęli aplikacje, dokończą je na dotychczasowych zasadach – zakłada projekt.

Według pomysłodawców kandydaci do zawodów prawniczych powinni zyskiwać umiejętności praktyczne pracując w sądach okręgowych i jednostkach prokuratur okręgowych; taki model ma dać „kontakt mistrza z aplikantem”.

Celem projektowanej zmiany jest uproszczenie procedury naboru na aplikację sędziowską i prokuratorską oraz zwiększenie udziału przedstawicieli Prokuratury Generalnej w zarządzaniu Szkołą.

Zmienić mają się też zasady finansowania kształcenia ustawicznego. Minister - na wniosek prezesa sądu apelacyjnego albo z własnej inicjatywy - mógłby zlecić KSSiP przeprowadzanie dodatkowych szkoleń, nieuwzględnionych w rocznym harmonogramie działalności szkoleniowej.

Według danych z końca 2013 r. w krakowskiej KSSiP szkoliło się ponad 500 aplikantów, w tym 199 na aplikacji ogólnej, 102 na aplikacji prokuratorskiej oraz 208 na aplikacji sędziowskiej.

Projektem zajmie się teraz podkomisja.(PAP)