W ocenie ministra Karpińskiego, poziom zarządzania spółkami Skarbu Państwa zdecydowanie wzrósł, lecz wciąż widać mankamenty.

"Będę dążył, by podnieść rolę rad nadzorczych. Mają pełnić realną rolę nadzorczą, a nie być obecne tylko dlatego, że ich powołanie jest wymagane przez kodeks spółek handlowych. Budowa długoterminowej wartości spółek, w których wykonuję prawa właścicielskie, ma być tworzona poprzez synergie biznesowe i dobre strategie rozwojowe, będące efektem współpracy rad nadzorczych i zarządów, tak by Skarb Państwa mógł realizować politykę rządu" - powiedział cytowany w komunikacie przesłanym PAP minister Karpiński.

Dyrektor biura komunikacji społecznej MSP Magdalena Kobos powiedziała PAP, że minister Skarbu Państwa chce pomóc m.in. radom nadzorczym w profesjonalnym wykonywaniu swoich zadań. "Nowe rozwiązania mają usprawnić efektywność działań osób zasiadających w radach. To oczywiście przełoży się na dalszą profesjonalizację nadzoru korporacyjnego w spółkach" - powiedziała Kobos.

Zgodnie z założeniem, departament polityki właścicielskiej będzie odpowiadał za określenie zasad współpracy w obrębie podmiotów z udziałem Skarbu Państwa, a także na rzecz tych, których udziałowcami są inni, niż Skarb Państwa.

"Biorąc pod uwagę wagę zadań związanych z realizacją zobowiązań pozacenowych określonych w umowach prywatyzacyjnych i komunalizacyjnych, w resorcie powstanie departament działań poprywatyzacyjnych. Do jego zadań włączony zostanie również nadzór nad postępowaniami likwidacyjnymi i upadłościowymi" - wyjaśniła Kobos.

Nadzór nad podmiotami istotnymi dla gospodarki należeć będzie do departamentu spółek kluczowych.

Całość zadań z zakresu przekształceń własnościowych - w tym komunalizacji i prywatyzacji - realizował będzie istniejący już departament przekształceń własnościowych i prywatyzacji.

Jak zaznaczyła Kobos, powstanie nowych departamentów nie przełoży się na zatrudnienie nowych osób do resortu. "Wszystko w ramach obecnych zasobów" - powiedziała.

Nowe rozwiązania ministra skarbu zatwierdzić jeszcze musi premier Donald Tusk.

W MSP działa obecnie 13 departamentów, w tym m.in. analiz, budżetu i finansów, nadzoru właścicielskiego, mienia skarbu państwa.

Resort skarbu chce w 2013 r. uzyskać 5 mld zł przychodów z prywatyzacji podmiotów z udziałem Skarbu Państwa. Prywatyzacja spółek SP w tym roku realizowana jest zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w ub.r. "Planem prywatyzacji na lata 2012-2013

Według danych resortu na 16 sierpnia br. minister Skarbu Państwa wykonywał prawa z akcji/udziałów w 657 spółkach, w tym w 252 prowadzących działalność (z wyłączeniem 152 spółek tylko z akcjami pracowniczymi). W tych 252 spółkach w 107 spółkach udział Skarbu Państwa wynosi 100 proc., w 30 - Skarb Państwa posiada udział większościowy, a w 115 - posiada udział mniejszościowy. 253 spółki nadzorowane przez resort skarbu znajdują się w stanie likwidacji bądź upadłości lub nie prowadzą działalności.