"Przewidujemy zorganizowanie spotkania konsultacyjnego, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich zainteresowanych środowisk prawniczych, medycznych, bioetycznych i społecznych. Spotkanie to będzie otwarte dla środków masowego przekazu, a pełny jego zapis zostanie publicznie udostępniony i może być podstawą dalszych prac nad projektem" - zaznaczył prof. Hofmański.

Kilka dni temu media poinformowały, że komisja kodyfikacyjna prawa karnego, działająca przy ministrze sprawiedliwości, przygotowała propozycje zmian w kodeksie karnym, przewidujące wprowadzenie pojęcia "dziecka poczętego" i odpowiedzialności karnej matki za "śmierć dziecka poczętego" pod warunkiem, że było zdolne do samodzielnego życia.

Premier Donald Tusk powiedział we wtorek, że "rząd nie podejmie żadnej inicjatywy, która zmieniłaby zapisy dotyczące prawa antyaborcyjnego". W poniedziałek wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn zaprzeczył, że resort przygotowuje tego rodzaju projekt. "Projekt komisji nie może być utożsamiany z przedłożeniem rządowym, bowiem jego przyjęcie i modyfikacja jest autonomiczną decyzją ministra sprawiedliwości" - oświadczyło ministerstwo sprawiedliwości.

Propozycje zmian w kodeksie karnym przygotowała komisja kodyfikacyjna poprzedniej kadencji kierowana wówczas przez prof. Andrzeja Zolla. We wtorek pierwsze posiedzenie odbyła komisja nowej kadencji mianowana na lata 2013-2017 i kierowana przez prof. Hofmańskiego. "Powołana w tym roku komisja kodyfikacyjna nowej kadencji będzie jeszcze raz analizowała ten projekt" - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa ministra sprawiedliwości Patrycja Loose.

Komisja kodyfikacyjna poinformowała w oświadczeniu, że w najbliższych dniach zostanie opublikowane na jej stronach internetowych uzasadnienie projektu zmian w kodeksie karnym, w tym wytłumaczenie sensu zaproponowanych zmian. "Medialne relacje, które pojawiły się w związku z przedstawionym ministrowi projektem zmian, nierzetelnie relacjonują obecnie obowiązujący stan prawny i prawdziwą treść przepisów nowelizujących" - dodała komisja.

Jak wyjaśnił prof. Hofmański projekt przewiduje m.in., że zakazy karne chroniące życie i zdrowie człowieka obejmą także swoim zakresem dziecko poczęte zdolne do życia poza organizmem matki. "Jest to bezwzględnie konieczne wobec pojawiających się błędów medycznych w opiece nad kobietami w zaawansowanej ciąży, przy obecnym stanie wiedzy lepiej diagnozowane oraz potrzebę odpowiedniej oceny prawnej zabójstw takich kobiet" - dodano w oświadczeniu.

Komisja zapewniła, że proponowane rozwiązania uwzględniają "najnowsze osiągnięcia medycyny, biologii oraz stan nauk bioetycznych" i nie są "podyktowane przekonaniami religijnymi członków komisji". "Zmiany te wynikają z orzecznictwa Sądu Najwyższego, które utrwaliło się w ciągu ostatnich lat. Projekt na wcześniejszych etapach był konsultowany ze środowiskiem prawniczym" - dodała w oświadczeniu.

Zgodnie z zapisami propozycji komisji "matka, która powoduje śmierć dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia poza jej organizmem" podlegałaby karze pozbawienia wolności do pięciu lat. Z kolei osoba powodująca "śmierć dziecka poczętego niezdolnego do samodzielnego życia poza organizmem matki" miałaby podlegać karze więzienia do trzech lat. Ten zapis nie odnosiłby się do matki dziecka.

W poniedziałek do konsultacji trafił ministerialny projekt dotyczący zmian w polityce karnej polegającej przede wszystkim na częstszym stosowaniu kar ograniczenia wolności oraz grzywien, wobec rzadszego orzekania kar więzienia w zawieszeniu. MS informowało, że propozycje komisji kodyfikacyjnej nie były podstawą do opracowania tego projektu.

Zgodnie z przepisami zadaniem komisji kodyfikacyjnej jest "przygotowywanie założeń i ogólnych kierunków zmian w prawie karnym". Komisja obecnej kadencji ma zająć się m.in. przeglądem przepisów prawa karnego wykonawczego pod kątem ewentualnej przyszłej reformy i monitorowaniem wejścia w życie reformy postępowania karnego.(PAP)
Czytaj także: Premier: nie będziemy zmieniać przepisów o aborcj>>>