Przygotowana w Senacie zmiana - uchwalona przez Sejm w pierwszej połowie maja - jest dostosowaniem prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2011 r. TK orzekł wtedy, że warunki zwolnienia z obowiązku przestrzegania tajemnicy statystycznej muszą być jednoznacznie określone.

Zgodnie z nowelizacją tajemnica statystyczna ma być objęta taką samą ochroną, jaką zapewniono tajemnicy: notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej oraz dziennikarskiej. Oznacza to, że zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej będzie możliwe tylko wtedy, gdy "jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu".

Ponadto zmieniono zapisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Jak wskazano w uzasadnieniu nowelizacji chodzi o "całkowite wyeliminowanie możliwości zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej na gruncie procedury wykroczeniowej, podobnie jak to jest obecnie w odniesieniu do tajemnicy adwokackiej, radcowskiej, lekarskiej lub dziennikarskiej".

"Skutkiem zbyt łatwego udostępniania danych statystycznych, np. prokuratorom na potrzeby postępowania karnego, może być bowiem niechęć do dostarczania sprawozdań statystycznych. Konsekwencją tego byłoby z kolei pogorszenie jakości informacji statystycznych" - zaznaczono w uzasadnieniu.

W czwartek Senat poparł te zmiany jednogłośnie. Ustawa ma wejść w życie po upływie dwóch tygodni od ogłoszenia.