Przygotowuje go minister pracy i polityki społecznej na podstawie danych od ministra sprawiedliwości.

W wykazie znajdują się dane organizacji pożytku publicznego (OPP), które są uprawnione do otrzymywania 1 proc. podatku od podatników za rok 2014. "Są to organizacje, które otrzymały status OPP do 30 listopada 2014 r. oraz te, które otrzymały status OPP w latach wcześniejszych i wypełniły odpowiednie obowiązki sprawozdawcze" - podaje resort.

W wykazie znajduje się ponad 8 tys. organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania od podatników 1 proc. podatku dochodowego za 2014 r.

Według podsumowania Ministerstwa Finansów w ubiegłym roku 1 proc. podatku dla OPP przekazało 56 proc. podatników; było to 506,6 mln złotych. Najwięcej otrzymała Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą", na drugim miejscu była Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko", a na trzecim miejscu Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym. Wszystkie te organizacje prowadziły zbiórki na tzw. subkonta, czyli na konkretną osobę - podopiecznego fundacji.

Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, prowadzenie subkont na 1 proc. podatku, to najskuteczniejsza metoda zbierania pieniędzy z 1 procenta podatku - czytamy w komunikacie resortu pracy.

Możliwość przekazywania 1 proc. podatku wybranej OPP istnieje w Polsce od 2004 r. Początkowo podatnik sam dokonywał przelewu 1 proc. na konto wybranej organizacji. W 2008 r. procedurę tę ułatwiono - obecnie przekazania pieniędzy dokonują naczelnicy urzędów skarbowych, a podatnik jedynie zaznacza w zeznaniu podatkowym, kogo chce wesprzeć. (PAP)