"Zdjęcie procedury nadmiernego deficytu jest bardzo realistyczne w 2016 roku, a w wariancie super optymistycznym nawet w 2015 roku" – powiedziała w rozmowie z PAP Podedworna-Tarnowska, która od poniedziałku nadzoruje zarządzanie długiem publicznym

"To wymagałoby jednak zejścia już w tym roku z deficytem poniżej 3 proc. PKB, a nasza prognoza zakłada, że będzie to ok. 3,5 proc." – dodała.

Poinformowała również, że dług publiczny w relacji do PKB będzie w najbliższych latach spadał. "Relacja długu publicznego do PKB powinna sukcesywnie spadać" – powiedziała wiceminister. "Jesteśmy w procedurze nadmiernego deficytu i jest to konieczne" – dodała.

W programie konwergencji założono, że sektor finansów publicznych, liczony według metodologii unijnej ESA'95, zamknie się w 2014 roku nadwyżką w wysokości 5,8 proc. PKB, a w 2015 roku deficytem 2,5 proc.

Jednak licząc według nowej metodologii ESA 2010, która wejdzie w życie do września br., w 2014 roku sektor finansów publicznych zanotowałby deficyt 3,5 proc. PKB, a w 2015 roku 2,7 proc. PKB.

Na początku czerwca Komisja Europejska oceniając program konwergencji przesłany przez Polskę poinformowała, że działania Polski mające na celu ograniczenie nadmiernego deficytu są wystarczające, by zawiesić procedurę nadmiernego deficytu. Komisja zwróciła jednocześnie uwagę na ryzyka dla trwałego ograniczenia deficytu w wyznaczonym terminie.

Zobacz: KE zaleca zawieszenie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski >>

Polska jest zobowiązana sprowadzić deficyt sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB w 2015 roku.

Bartek Godusławski (PAP)

Zobacz też: Premier liczy na wyjście z procedury nadmiernego deficytu w ciągu 2 lat >>