Zdaniem ministra "nie zapowiada się", by CPI (indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) miał osiągnąć cel NBP w najbliższych kwartałach. "Wstępne szacunki dochodów podatkowych za styczeń sugerują poprawę. Dosyć duży był wzrost dochodów z VAT" - powiedział Szczurek podczas posiedzenia komisji sejmowej. "Inflacja jest sporo poniżej celu inflacyjnego NBP i nie zapowiada się, żeby miała ten cel osiągnąć od dołu w najbliższych kwartałach" - dodał.

MF wstępnie szacuje, że deficyt budżetowy w 2013 roku wyniósł ok. 42,5 mld zł.