Na posiedzeniu RPP 9 stycznia za obniżeniem stóp procentowych o 25 pb głosowali: prezes NBP Marek Belka, Andrzej Bratkowski, Elżbieta Chojna-Duch, Adam Glapiński, Jerzy Hausner, Andrzej Kaźmierczak, Andrzej Rzońca, Jan Winiecki oraz Anna Zielińska-Głębocka. Przeciw uchwale nikt nie głosował.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w styczniu stopy procentowe o 25 pb. Była to trzecia obniżka stóp NBP, począwszy od listopada 2012 roku. W lutym RPP także obniżyła stop procentowe o 25 pb. Łączna skala cięć wyniosła do tej pory 100 pb.

Na styczniowym posiedzeniu złożono także wnioski o obniżenie stóp procentowych NBP o 1,25 pkt proc. oraz o 0,50 pkt proc., które nie zostały przyjęte.

Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się w dniach 5-6 marca.

Treść wniosków dotyczących stóp procentowych wraz z rozkładem głosów członków Rady publikuje NBP. W przypadku, gdy wniosek nie został przyjęty - po upływie 6 tygodni od dnia głosowania, zaś w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej stóp procentowych - po ogłoszeniu wyników głosowania nad uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jeżeli na posiedzeniu RPP oprócz podjętej uchwały dotyczącej stóp procentowych głosowano nad innymi wnioskami, które nie uzyskały większości, wówczas wyniki głosowania nad tymi wnioskami są publikowane przez NBP po ogłoszeniu wyników głosowania nad podjętą uchwałą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

jba/ ana/