Nasza jednostka zakupiła namiot z osprzętem za kwotę 4904,40. Namiot jest potrzebny przy organizacji imprez sportowych jako zadaszenie ochronne dla biura zawodów. Zakwalifikowaliśmy go do środków trwałych grupa 8 podgrupa 80 rozdział 806.
Czy został odpowiednio zakwalifikowany i czy stawka umorzenia powinna wynosić 20% czy 10%?

Namiot należy amortyzować według stawki 2,5% jeśli jego powierzchnia przekracza 100 m2, zaś według stawki 10% jeśli jego powierzchnia jest mniejsza od tej wartości.
Klasyfikacja środków trwałych w rodzaju 806 obejmuje kioski, budki, baraki, domki campingowe itp. Rodzaj ten obejmuje różnego typu obiekty wolno stojące, jak np.: kioski, budki, domki campingowe, zadaszenia ochronne itp. nie związane w sposób trwały z gruntem i zaliczone do środków trwałych.
Nie należy zaliczać do rodzaju 806 zadaszeń ochronnych wraz z konstrukcjami wsporczymi o powierzchni powyżej 100 m2, ujęte one zostały bowiem w podgrupie 29. W rodzaju 290 zostały natomiast ujęte budowle sportowe i rekreacyjne (zob. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późn. zm.).
Zależnie więc od powierzchni nabytego namiotu należy zakwalifikować go do rodzaju 806 bądź 290. Zadaszenie ochronne w postaci namiotu o powierzchni przewyższającej 100 m2 jako zaliczone do grupy 290 korzystać będą ze stawki amortyzacji 2,5%, zaś namioty o mniejszej powierzchni należy zaliczyć do podgrupy 806 i stosować do nich stawkę 10% (pkt 2 i 8 Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych - Załącznika nr 1 do ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).