Sejm przyjął 9 lutego br. zmiany do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które dotyczą dochodu przedsiębiorców ustalanego dla celów składki zdrowotnej. Szczegółowo pisaliśmy o tym w artykule pt. Sejm w nowelizacji kodeksu spółek handlowych przyjął zmiany w Polskim Ładzie >>.

- Dochód będzie zbieżny z dochodem opodatkowanym PIT, czyli będzie obliczony z uwzględnieniem różnic remanentowych i nie obejmie większości przychodów zwolnionych z PIT. Zmiany te realizują postulaty przedsiębiorców zgłaszane do podatkowego Polskiego Ładu – mówi wiceminister finansów Artur Soboń.

Kalkulator przedsiębiorcy - Polski Ład >

Remanent i przychody wyłączone z oskładkowania

MF wyjaśnia, że korzystne zmiany polegają na wyłączeniu z przychodów uwzględnianych przy obliczaniu składki zdrowotnej większości przychodów wolnych od podatku dochodowego w szerokim rozumieniu, czyli niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy PIT, jak i odrębnych przepisów, np. rozporządzeń o zaniechaniu poboru podatku. Zmiana pozwala na obliczenie dochodu na potrzeby składki zdrowotnej w sposób zbliżony do dochodu obliczanego dla celów podatku PIT, w tym z uwzględnieniem tzw. różnic remanentowych.

 

Sprawdź również książkę: Polski Ład. Podatki i składki >>


Różnice remanentowe będą również uwzględniane przy obliczaniu miesięcznej składki zdrowotnej przez osoby sporządzające remanent w trakcie roku. To pozwoli na uwzględnienie stanu remanentu sporządzonego na 1 stycznia 2022 r., czyli takiego, w którym uwzględniono między innymi towary zakupione w 2021 r. Co istotne, w odniesieniu do roku 2022 przedsiębiorca nie będzie musiał zwiększać dochodu dla celów składki zdrowotnej, jeżeli remanent końcowy będzie wyższy od remanentu początkowego.

Czytaj też: Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy – poradnik krok po kroku >

Amortyzacja

Zmiany dotyczą też sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb PIT były amortyzowane przed 2022 r. - Chcemy ułatwić przedsiębiorcom wejście w nowy sposób obliczania składki zdrowotnej - dodaje wiceminister finansów Artur Soboń.