Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej zapewnianych przez platformę pierwszego kontaktu oraz centra medycznej pomocy doraźnej. A to oznacza, że wkrótce czekają nas duże zmiany w korzystaniu z lekarza po godzinie 18, w dni wolne od pracy i święta, gdy zamknięte są przychodnie rodzinne. Koszt zweryfikowania nowego systemu to 5,4 mln zł, z tego 2,4 mln zł z NFZ i 3 mln z budżetu państwa.

 

Stacjonarna pomoc do północy i zdalna przez całą noc

Nowy system ma być oparty na centralnej platformie pierwszego kontaktu, która już funkcjonuje w centrach medycznej pomocy doraźnej. Tyle, że do pilotażu zostanie wybranych jedynie pięć podmiotów z pięciu powiatów z tych, które złożą ofertę na oferowanie świadczeń w centrach.  Mają one zapewnić świadczenia od poniedziałku do piątku w godzinach między 18.00 a 24.00 oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 24.00. Jak czytamy w uzasadnieniu, z dotychczasowych doświadczeń wynika, że znacząca większość  świadczeniobiorców zgłasza się do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej do godz. 24.00. - Po tej godzinie świadczeniobiorca będzie mógł nadal skorzystać ze świadczeń Platformy - piszą projektodawcy. Dzwoniąc na numer telefonu 800 137 200 można uzyskać poradę lekarza, pielęgniarki, otrzymać e-receptę czy e-skierowanie nie wychodząc z domu. Telefony obierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia oraz przez całą dobę w sobotę, niedzielę i święta. Część osób pojedzie pewnie i tak trafi na szpitalny oddział ratunkowy.

Zobacz PROCEDURĘ: Nakładanie kar umownych przez Narodowy Fundusz Zdrowia >

Zakres świadczeń

Centra będą zapewniały nie tylko świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ale także wybrane świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Ich zakres ma się różnić, zależnie od potrzeb pacjentów w danym regionie. - W związku z ograniczonymi zasobami kadry medycznej oraz koniecznością uwzględnienia i niepowielania zakresu świadczeń zabezpieczanych przez funkcjonujące na terenie danego powiatu szpitale, zakres świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zabezpieczanych przez poszczególne centra może się różnić - czytamy w uzasadnieniu. Tyle, że, tam, gdzie jakiś świadczeń udziela szpital w danym powiecie, będzie musiało je mieć w swojej ofercie centrum. Co istotne przyjęto, że czterech świadczeniodawców będą to świadczeniodawcy udzielający świadczeń w powiatach na terenie których nie działa szpital i którzy będą obowiązani do zapewnienia pełnego zakresu świadczeń, jakie ma realizować centrum.

 


Ile centra dostaną za nocną opiekę

W przypadku świadczeniodawcy, który jednocześnie udziela świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia w trybie hospitalizacji (szpital) – koszt umowy obejmuje wyłącznie wysokość dotychczas otrzymywanego ryczałtu (dla wyliczeń przyjęto maksymalny koszt takiego ryczałtu dla świadczeniodawcy realizującego umowę na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w wysokości 78 tys. zł za miesiąc). W przypadku świadczeniodawców działających na terenie powiatu, na obszarze którego nie działa szpital, miesięczne koszty obejmują: – wysokość dotychczas otrzymywanego ryczałtu (dla wyliczeń przyjęto średni koszt takiego ryczałtu dla świadczeniodawcy realizującego umowę na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w wysokości 80 tys. zł za miesiąc),