Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD347). Za jego przygotowanie odpowiada Jan Sarnowski, wiceminister finansów.

- Rozwiązania planowane w projekcie realizują główne postulaty społeczne związane z wejściem w życie Polskiego Ładu w obszarze podatków oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Dotyczą one przede wszystkim zasad ustalania dochodu przez przedsiębiorców dla celów składki zdrowotnej oraz zwiększenia wsparcia dla rodzin z dziećmi w zakresie podatku PIT – napisano w informacji o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie.

Czytaj też: Składka zdrowotna właścicieli - nagranie szkolenia >

Inwentura nie wpłynie na dochód do ustalenia składki zdrowotnej

Jak zapowiadają autorzy projektu w omówieniu istoty rozwiązań ujętych w projekcie, wśród proponowanych zmian będą rozwiązania polegające m.in. na modyfikacji zasad ustalania dochodu dla celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej przez osoby prowadzące działalność pozarolniczą, w tym poprzez uwzględnienie tzw. różnic remanentowych.

Czytaj też: Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej od 2022 r. i obowiązek składania deklaracji do ZUS >

- To jest zmiana pożądana, oczekiwana, konieczna i niezbędna, by przedsiębiorcy mogli ustalać podstawę do naliczenia składki zdrowotnej od rzeczywiście uzyskanego dochodu, a nie od dochodu, który albo pochodzi z inwentury (gdy, zwłaszcza w pierwszych miesiącach roku, podatnicy wyprzedają zapasy), albo bez uwzględnienia jej w kosztach. Różnica inwenturowa, czyli różnica pomiędzy stanem zapasów na początku i na końcu roku, powinna, podobnie jak ma to miejsce w przypadku ustalania podstawy opodatkowania, odpowiednio zwiększać lub zmniejszać podstawę do obliczenia składki zdrowotnej. W przepisach ustaw podatkowych takie rozwiązanie przewidziano w art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale nie ma ich odpowiednika w przepisach tzw. Polskiego Ładu, a te czytane zgodnie z regułami wykładni gramatycznej, jak wszystko na to wskazuje, nie pozwalają skorygować o różnice remanentowe podstawy naliczenia składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy handlujący towarami, gdyby te przepisy czytać tak, jak to wynika z ustawy, musieliby zapłacić składkę od zapasów pozostałych im z poprzedniego roku, czyli de facto od poniesionych kosztów – mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy i członek zarządu w kancelarii PJH Doradztwo Gospodarcze.

Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2022 r.