W wyroku w polskiej sprawie C 282/22 Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) traktuje złożoną dostawę, składającą się z procesu naliczania opłat i elementów świadczenia usług związaną z ładowaniem pojazdów w energię elektryczną dostarczaną przez stację ładowania, jako jedną kompleksową dostawę towarów.

I o ile Trybunał Sprawiedliwości UE wypowiedział się dość jasno w aspekcie dostawy towarów, to nadal niektóre pytania pozostają otwarte. Zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę dostawę energii elektrycznej skonstruowaną na wzór dostaw paliwa konwencjonalnego w relacji co najmniej trójstronnej z wykorzystaniem tzw. kart paliwowych.

Czytaj w LEX: Wesołowska Agnieszka, VAT: czy ładowanie e-pojazdów to dostawa towarów? Omówienie wyroku TS z dnia 20 kwietnia 2023 r., C-282/22 (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) >

Z jednej strony można uznać, że stanowisko zaprezentowane w wyroku C 282/22 nie jest właściwie niczym zaskakującym. W praktyce rzeczywiście można było się spotkać z różnym podejściem co do sposobu traktowania czynności polegających na ładowaniu energią elektryczną pojazdów (dostawa towarów vs świadczenie usług dla celów VAT). Niemniej stanowisko prezentowane przez polskie organy podatkowe było dotychczas raczej spójne, że mamy do czynienia z dostawą towarów. Z drugiej strony, warto mieć na uwadze, że Trybunał Sprawiedliwości UE skupił się na kwestii ładowania pojazdów elektrycznych w relacji dwustronnej, a więc świadczeniu oferowanym przez ogólnodostępną stację do ładowania pojazdów elektrycznych do użytkownika pojazdu elektrycznego.

Zobacz również: Ładowanie elektrycznego auta to sprzedaż towaru, nie wykonanie usługi >>

 

Ładowanie samochodów elektrycznych jako układ transakcji

W aspekcie ładowania pojazdów elektrycznych warto mieć również na uwadze, że możemy się spotkać z innym układem transakcji. W obrocie energią elektryczną do ładowania pojazdów mogą bowiem uczestniczyć dostawcy e-mobilności (tzw. eMSP – e-mobility service provider). Mają oni  relację jednocześnie z operatorem punktu ładowania (który dostarcza ładowanie pojazdu oraz ewentualnie dodatkowy zestaw świadczeń) oraz użytkownikiem (posiadaczem pojazdu, który ładuje auto w energię elektryczną na podstawie umowy z eMSP). Rozliczanie ładowania może być dokonywane za pomocą specjalnej aplikacji, czy przy udziale kart elektrycznych. W tej relacji operator punktu ładowania może być uznany za pierwszy w łańcuchu dostawy a użytkownik pojazdu to podmiot będący odbiorcą końcowym. Nadal więc pewne niedopowiedzenia pozostają w aspekcie zakwalifikowania dla celów VAT dostawy energii elektrycznej w ramach takiej relacji trójstronnej.

Czytaj w LEX: Infrastruktura ładowania jako kluczowy element rozwoju elektromobilności >>

Dostawa energii elektrycznej czy typowa relacja łańcuchowa?

W szczególności, może powstać pytanie, czy dla celów VAT mamy do czynienia przez operatora punktu ładowania z dostawą energii elektrycznej bezpośrednio do użytkownika końcowego, czy raczej typową relacją łańcuchową w rozumieniu VAT. Podobny wątek relacji trójstronnych był w przeszłości poruszany przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie VEGA International C-235/18 oraz sprawie Auto Lease C-185/01, gdzie Trybunał Sprawiedliwości UE odszedł od dostawy łańcuchowej towaru (z tym wówczas przedmiotem rozważań było tankowanie pojazdów paliwem konwencjonalnym). W wyroku w sprawie VEGA International TSUE uznał, że w okolicznościach takich jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym udostępnienie kart paliwowych przez spółkę dominującą swoim spółkom zależnym, umożliwiające tym ostatnim zaopatrzenie w paliwo pojazdów, których transport zapewniają, może zostać uznane za usługę udzielenia kredytu zwolnioną z VAT.

Czytaj w LEX: VAT 2023 - przewodnik po zmianach >

Wydanie tego wyroku spowodowało niemałe zamieszanie na rynku, nie tylko polskim. Można jednak obecnie śmiało powiedzieć, że wyrok ten – ze względu dość specyficzny przypadek, który rozważał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – nie do końca się przyjął w naszych realiach spółek flotowych, leasingowych i transportowych oraz użytkowników pojazdów. Jak pokazuje praktyka, nadal większość relacji co najmniej trójstronnych związanych z dostawą paliwa konwencjonalnego w oparciu o karty paliwowe jest klasyfikowana jako dostawa towarów dla celów VAT. Niemniej wobec ostatniego, dość jasnego stanowiska Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ładowania pojazdów elektrycznych warto jednak nadal mieć na uwadze tezy tego wyroku również w aspekcie rozliczenia w różnych relacjach ładowania elektryków. Podatnicy powinni być szczególnie wyczuleni na relacje, w które zaangażowane jest więcej jak dwa podmioty. Na gruncie tych rozliczeń nadal bowiem trudno z góry zakładać, jakie mamy skutki w VAT.

Magdalena Jaworska, doradca podatkowy, partnerka w QUIDEA