Zgodnie z ustawą, za małego podatnika zostanie uznany podatnik VAT, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro. Dotychczas było to 1,2 mln euro. Zmiana ujednolici wiec limit przychodów małego podatnika w VAT z limitem określonych w ustawach o podatkach dochodowych.

W 2023 r. małym podatnikiem VAT będzie więc ten, którego wartość sprzedaży brutto w 2022 roku nie przekroczyła 9 654 400 zł.

Czytaj w LEX: Mały podatnik - ewidencja operacji w księgach rachunkowych >

 

Nowość
Nowość

Adam Bartosiewicz

Sprawdź  

Kto skorzysta na zmianie

-Zwiększenie limitu z 1,2 mln euro do 2 mln euro powinno przyczynić się do poszerzenia kręgu podmiotów korzystających z udogodnień, takich jak kasowa metodzie rozliczenia podatku VAT oraz kwartalne rozliczenie VAT. Wzrost jest znaczny, prawie dwukrotny. Takie rozwiązanie może przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej naprawdę dużej ilości przedsiębiorców. – mówi Maciej Godyń, radca prawny, partner w BLH Lenczewski, Szlawski, Godyń Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Według szacunków Ministerstwa Finansów, wyższy limit obejmie około 40 tys. podatników VAT.

Czytaj w LEX: Mały podatnik na gruncie VAT na przykładach >

Zmiana cieszy przedsiębiorców. Jak wskazuje Anna Słomińska–Wernik, ekspert Konfederacji Lewiatan, rozliczanie VAT może być dzięki temu łatwiejsze i mniej czasochłonne.

Zobacz procedurę w LEX: Mały podatnik VAT >

Przypomnijmy, że zasadą w VAT jest metoda memoriałowa. Polega na tym, że sprzedawca płaci należny VAT, wynikający z wystawionych przez niego faktur, nawet gdy kontrahent mu nie zapłacił. Metoda kasowa polega na tym, że VAT z wystawionej faktury trzeba zapłacić dopiero za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzyma zapłatę. Jeśli przedsiębiorca rozliczający się metodą kasową dostarczył  kontrahentowi towar i wystawił fakturę, ale nigdy nie otrzymał zapłaty, to zasadniczo nie ma też obowiązku rozliczenia VAT od tej transakcji.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązek podatkowy w VAT u małych podatników korzystających z metody kasowej >

Inne reguły obowiązują, gdy nabywca nie jest czynnym podatnikiem VAT. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, ale - w razie braku zapłaty - nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zobacz również: Sejm uchwalił kolejne zmiany w rozliczeniach VAT - Prawo.pl >>

 

Kiedy kasowo a kiedy kwartalnie

Mały podatnik może wybrać również kwartale rozliczenie VAT, czyli płacić podatek raz na trzy miesiące. Jednak przejście na VAT kwartalny możliwe jest dopiero po 12 miesiącach od daty rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego podatnika VAT. Ten, kto niedawno został VAT-owcem, musi płacić VAT co miesiąc.

Co ważne, ten, kto wybierze metodę kasową, musi też rozliczać VAT kwartalnie. Wyjątkiem jest okres pierwszych 12 miesięcy od daty rejestracji do VAT, kiedy musi rozliczać VAT miesięcznie.

Zobacz procedurę w LEX: Wybór metody kasowej w VAT >

Jednak przedsiębiorca, który wybiera rozliczenie kwartalne, nie musi stosować metody kasowej.

Czytaj w LEX: Zasady odliczania podatku VAT przy zakupach paliwa >

 

Sposób na zatory

Eksperci wskazują na plusy tych rozwiązań. 

- Metoda kasowa może być jednym ze sposobów przeciwdziałania zatorom płatniczym, które stają coraz większym problemem. Na pewno warto rozważyć jej zastosowanie w branżach, w których występuje duże ryzyko braku zapłaty w terminie. – mówi Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Chojnacka & Łagowski Doradcy Podatkowi.

- Rozliczenie VAT kwartalne również pomaga w pewnym stopniu poprawić płynność finansową, dzięki zapłacie podatku raz na trzy miesiące. Przykładowo gdy podatnik wystawia fakturę w styczniu, a  zapłatę otrzymuje w lutym, podatek płaci dopiero pod koniec kwietnia – dodaje. Należy jednak pamiętać, że nawet gdy podatnik składa deklaracje i płaci VAT raz na kwartał, to JPK (część ewidencyjną) musi składać co miesiąc.

Zobacz procedurę w LEX: Możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT >

Również Maciej Godyń podkreśla zalety metody kasowej. -Dzięki tym rozwiązaniom mali podatnicy są mniej narażeni na utratę płynności finansowej wynikającej z nierzetelności kontrahentów. Mały podatnik stosujący metodę kasową nie „finansuje" podatku VAT z własnej kieszeni, lecz płaci go w momencie, w którym sam otrzymuje wynagrodzenie, dzięki czemu jego cash flow nie zostaje zaburzony. To uprawnienie wydaje się być szczególnie istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, w której wiele podmiotów mierzy się z zatorami płatniczymi – mówi ekspert.

Zobacz procedurę w LEX: Rozpoczęcie składania deklaracji miesięcznych przez podatników tracących prawo do składania deklaracji kwartalnych ze względu na przekroczenie limitu przewidzianego dla małych podatników >

 

Warunki do spełnienia

Należy też jednak pamiętać o warunkach jej zastosowania. Nie wystarczy spełnienie kryteriów dochodowych. O chęci stosowania metody kasowej, mały podatnik musi zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego. Powinien również umieszczać na wystawianych fakturach wyrażenie „metoda kasowa".

Czytaj w LEX: Mały podatnik na gruncie ustaw o podatkach dochodowych >

-Widoczne są też różnice w zakresie odliczenia podatku naliczonego przez małego podatnika –  prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi. – wyjaśnia Maciej Godyń.

Z metody kasowej można zrezygnować nie wcześniej, niż po 12 miesiącach.

 

Chcesz zapisać ten artykuł i wrócić do niego w przyszłości? Skorzystaj z nowych możliwości na Moje Prawo.pl

Załóż bezpłatne konto na Moje Prawo.pl >>