Ministerstwo przypomina, że prawo unijne umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie rozwiązań polegających na zwolnieniu z VAT niektórych transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym. Zwolnieniem mogą być objęte m.in. dostawy towarów do składów celnych, do składów innych niż celne oraz obszarów wolnocłowych. Polska wdrożyła dotychczas niektóre z rozwiązań dopuszczalnych w tym zakresie przez dyrektywę VAT.

Czytaj w LEX: Pakiet paliwowy – skuteczna droga na skróty. Konsekwencje niezgodności z prawem unijnym polskich przepisów o VAT i wynikające z niej wnioski >

Czytaj także: Unikanie płacenia podatków wkrótce będzie trudniejsze>>

Według MF, doświadczenia innych państw członkowskich UE pokazują, że procedura składu innego niż celny (tzw. „składu VAT”), o której mowa w art. 154 - 163 dyrektywy VAT, może być zachętą inwestycyjną dla przedsiębiorstw. Skład VAT może stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i poboru VAT, szczególnie w przypadku podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.

Sprawdź w LEX: Jak wykazać transakcję łańcuchową, jeśli w ramach dostaw występuje tylko jeden transport towarów? >

Opinie i uwagi do koncepcji wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2023 r. w formie elektronicznej na adres skladyVATkonsultacje@mf.gov.pl

Więcej: Koncepcja wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT
Koncepcja​_wdrożenia​_do​_polskiego​_porządku​_prawnego​_instytucji​_składu​_VAT​_(2).pdf 0.09MB

Czytaj w LEX: VAT 2023 - przewodnik po zmianach >