Rada Ministrów na wtorkowym posiedzeniu przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2014-2017. Według komunikatu CIR "rząd jest zdeterminowany, aby dalej ograniczać nierównowagę finansów publicznych w celu stworzenia bezpiecznych i trwałych fundamentów do rozwoju kraju".

Zobacz: Rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014–17 >>

Jak podkreślono, wraz ze spodziewaną wyraźną poprawą kondycji ekonomicznej głównego partnera handlowego Polski, jakim jest UE, również w naszym kraju można oczekiwać korzystnych perspektyw wzrostu gospodarczego. "Szacuje się, że wzrost PKB w Polsce w 2014 r. wyniesie 3,3 proc., czyli dwa razy więcej niż w 2013 r. W 2015 r. realne tempo wzrostu PKB wyniesie 3,8 proc., a w latach 2015-16 ustabilizuje się na poziomie 4,3 proc." - zaznaczono w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Miller na konferencji prasowej w Sejmie, która obyła się w czasie, gdy obradował rząd, podkreślił, że "polska gospodarka rozwija się o wiele wolniej niż mogłaby, biorąc pod uwagę nasz potencjał". "W Planie Finansowym nie widać starań, aby to tempo zostało przyspieszone. Także ściąganie podatków w Polsce pozostawia wiele do życzenia, ze względu na skomplikowany system podatkowy oraz na wysoką skalę podatków. To prowadzi do tego, że szara strefa w naszej gospodarce jest szacowana na 30-40 mld zł" - zaznaczył szef SLD. Jak zauważył, w Planie Finansowym rządu nie ma działań zmniejszających skalę tych patologii.

Zdaniem Millera rządowy Wieloletni Plan Finansowy zakłada rosnący fiskalizm, który uderzy w najsłabiej zarabiających. Według niego, spowoduje też wzrost szarej strefy. "Rząd twierdzi, że jest zobowiązany do obniżania deficytu, bo Polska została wskazana jako kraj, który ma zbyt duży deficyt. Tyle, że deficyt można zmniejszać albo podnosząc wzrost gospodarczy, albo tnąc wydatki i zwiększając dochody, co zawsze oznacza większy fiskalizm. Rząd niestety wybrał tę drugą metodę, pomimo że dysponuje przykładami, że jest to droga donikąd" - ocenił polityk.

Powiedział też, że niedawno została podniesiona akcyza na alkohol i wpływy z tej akcyzy zmalały o 45 proc. "Podwyższony został VAT na kolejny okres i wpływy z VAT-u są niższe niż były. Tego typu operacje podwyższające podatki prowadzą do powstawania szarej strefy. Wbrew oczywistym faktom rząd Donalda Tuska dalej brnie w metody, które nie mogą przynieść sukcesu" - podkreślił Miller.

"Rząd przewiduje, że w 2015 r. PKB na jednego mieszkańca przekroczy 70 proc. średniej unijnej. Dziesięć lat temu, wchodząc do Unii Europejskiej, ten wynik to było około 43-44 proc. Dziś wynosi 66 proc. Postęp jest ewidentny, ale jednocześnie jest to piąty wynik od końca. Polska wyprzedziła tylko Węgry, Łotwę, Bułgarię i Rumunię. To pokazuje, jak wiele potencjału jest niewykorzystane oraz jak państwa, które z nami wchodziły do UE osiągnęły wyższy przyrost niż nasz kraj" - dodał szef SLD.

Wojciech Szewko z zarządu SLD podkreślił, że jego ugrupowanie oczekuje od rządu "głębokich zmian systemowych" dotyczących podatków. "Potrzebna jest nowa ordynacja podatkowa, powszechność i zobowiązujące interpretacje podatkowe dla całego kraju. Ważną sprawą dla przedsiębiorców jest też możliwość odwołania się do sądu na każdym etapie postępowania skarbowego. Nie może być tak, żeby od decyzji egzekutywy odwoływano się do tej samej egzekutywy. To jest relikt poprzedniego sytemu podważający zasadę państwa prawa" - mówił Szewko.

Ministerstwo Finansów, które przygotowało Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-2017, prognozuje dalsze zacieśnienie polityki fiskalnej, prowadzące do osiągnięcia w 2014 r. jednorazowej nadwyżki w wysokości 5,8 proc. PKB oraz w 2015 r. deficytu sektora na poziomie 2,5 proc. PKB (według ESA95).

"Strategia konsolidacji, bazująca przede wszystkim na obniżaniu wydatków w relacji do PKB, a nie wzroście dochodów sektora, oraz przyjęte konserwatywne założenia dla sektora powinny pozwolić na uchylenie procedury nadmiernego deficytu w 2016 r. (na podstawie danych za 2015 r.)" - napisano w komunikacie CIR.(PAP)

krz/ par/ jra/

Zobacz także: Polska powinna wyjść z procedury nadmiernego deficytu w 2016 roku >>