Komisja poparła poprawkę zgłoszoną podczas jej wtorkowego posiedzenia przez senatora Kazimierza Kleinę (PO). Na konieczność zmiany - albo nawet wykreślenia - przepisu, który wyszedł z Sejmu zwróciło uwagę senackie biuro legislacyjne.

Jak wyjaśnił senator, zgodnie z jego poprawką "niedające się usunąć wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego organ rozstrzyga na korzyść podatnika lub innej strony postępowania". Kleina wytłumaczył, że dzięki temu wątpliwości będzie można też rozstrzygać na korzyść innych osób występujących w postępowaniu.

"Wydaje się, że udało się znaleźć złoty środek" - oceniła wiceminister finansów Izabela Leszczyna.

Komisja opowiedziała się także za ujednoliceniem przepisów dotyczących kontroli podatkowej prowadzonej na podstawie Ordynacji podatkowej i kontroli prowadzonej na podstawie działalności gospodarczej.

Sejm, uchwalając na początku lipca prezydencką nowelizację Ordynacji podatkowej, zdecydował, że wątpliwości rozstrzygane będą na korzyść podatników. Resort finansów liczył jednak, że Senat utrzyma tę zasadę, ale w brzmieniu innym niż przyjęta przez Sejm poprawka PSL.

Zobacz: Fiskus rozstrzygnie wątpliwości na korzyść podatnika >>

Posłowie poparli bowiem poprawkę PSL zmierzającą do przywrócenia pierwotnie zapisanej w prezydenckim projekcie zasady in dubio pro tributario. Jest ona znacznie bardziej ogólna i szersza niż zapis proponowany przez MF. Mówi, że "niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika".

Wcześniej na etapie prac w komisji i podkomisji zaproponowany przez prezydenta zapis zastąpiono - zgodnie z postulatami resortu finansów - sformułowaniem: "w przypadku różnych wyników wykładni przepisów prawa podatkowego organ podatkowy przyjmuje wykładnię korzystną dla strony postępowania". Zdaniem MF zasada w tej wersji miałaby zastosowanie w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z różną wykładnią przepisów, a nie np. gdy wątpliwości co do ich stosowania będzie miał podatnik.

Według ministerstwa proponowane przez resort brzmienie przepisów oparte było na opiniach największych autorytetów w dziedzinie podatków. Wskazywali oni na wady dotyczące zarówno brzemienia, jak i ulokowania w Ordynacji zasady w wersji zaproponowanej przez Kancelarię Prezydenta. Ponadto, zdaniem MF, najważniejsza obecnie zasada w Ordynacji, czyli zasada legalizmu, zapisana jest w 120 artykule, więc żadna inna nie powinna stać wyżej.

W nowelizacji zaproponowano - poza zasadą dotyczącą rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników - uchylenie uciążliwych, według firm, obowiązków administracyjnych związanych z "korektą kosztów" w podatkach dochodowych oraz regulacje umożliwiające kontrolę ksiąg w miejscu, gdzie są prowadzone. W przypadku kontroli przedsiębiorcy nie będą musieli swoich dokumentów transportować z firmy, która prowadzi im dokumentację, do siedziby swojej lub organu kontrolującego.

Zobacz też: Decyzja o miejscu prowadzenia kontroli powinna należeć do przedsiębiorcy >>

Zgodnie z ustawą zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r. (PAP)

mmu/ pz/

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł