"Asseco Poland i Comarch złożyły do sądu skargę na orzeczenie KIO ws. e-Podatków" - powiedziała PAP Stręciwilk.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem prezesa KIO.

Krajowa Izba Odwoławcza w połowie grudnia oddaliła wszystkie odwołania w przetargu na e-Podatki.

W połowie listopada Ministerstwo Finansów w wyniku powtórzenia procedury oceny ofert ponownie wybrało ofertę Sygnity za 232 mln zł jako najkorzystniejszą w przetargu na e-Podatki. Oferta Sygnity otrzymała 97,1 pkt., oferta Comarchu 92,23 pkt., a oferta SKG (grupa Asseco) 76 pkt. Oferta Asseco Poland i SMT Software nie podlegały wówczas ocenie. Asseco Poland, Comarch, Sygnity i SKG złożyły do KIO odwołania od wyników ponownej oceny ofert.

Obecnie toczy się kontrola postępowania na system e-Podatki prowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych. Zakończenie kontroli spodziewane jest do końca tygodnia.

gsu/ jtt/