Wiceminister mówił podczas pierwszego czytania projektu ustawy o KAS, że w obecnej, rozproszonej strukturze służb celnych i skarbowych zasoby techniczne tych służb nie są wykorzystane optymalnie, czasami działania poszczególnych służb powielają się w niektórych obszarach, innym razem są spóźnione lub w ogóle ich nie ma.

Według niego negatywnie wpływa to na skuteczność podejmowanych przez administrację państwową działań oraz na koszy poboru danin.

"Taka ocena obecnej sytuacji w administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służbie Celnej wskazuje na konieczność gruntownej reformy aparatu administracyjnego" - podkreślił. Według niego zmiany są spóźnione co najmniej o 8 lat.

Zaznaczył, że na potrzebę zmian wskazuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy, służby Komisji Europejskiej i Najwyższa Izba Kontroli.

Banaś wyjaśnił, że 31 maja 2017 r. minie termin na przekazanie pracownikom i funkcjonariuszom administracji skarbowej propozycji określających nowe warunki zatrudnienia, albo pełnienia służby. Ma to też dotyczyć pracowników ministerstwa finansów.

"W przypadku nieotrzymania, albo nieprzyjęcia propozycji zatrudnienia w terminie do dnia 31 maja 2017 r. stosunki pracy oraz stosunki służbowe osób zatrudnionych albo pełniących służbę w izbach administracji skarbowej, jednostkach łączących, albo znoszonych, wygasną z dniem 30 czerwca 2017 r." - poinformował.

Banaś zapewnił, że dzień 21 września pozostanie świętem celników i całej służby skarbowej w nowej strukturze KAS. (PAP)

mmu/ mick/ amt/ jzi/