Tym samym Rada powróciła do zapoczątkowanego w ubiegłym roku obniżania stóp. Począwszy od listopada 2012 r. RPP obniżyła je łącznie o 175 pb. "Przerwa" w łagodzeniu nastąpiła jedynie w kwietniu, kiedy pozostawiono stopy bez zmian.

Na marcowym posiedzeniu decyzyjnym RPP obniżyła stopy procentowe o 50 pb, a w komunikacie uzasadniającym decyzję Rada napisała wówczas, że obniżka ta stanowi dopełnienie rozpoczętego w listopadzie 2012 roku cyklu łagodzenia polityki pieniężnej.

Prezes RPP Marek Belka poda uzasadnienie do najnowszej decyzji na konferencji prasowej o godz. 16.00.