W połowie maja MF zaprezentuje Komisji Trójstronnej wstępną prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2015.

"Najprawdopodobniej konstrukcja projektu budżetu na 2015 rok zostanie oparty o inflację średnioroczną na poziomie 2,1 proc." - powiedział dziennikarzom Kotecki.

W ubiegłym tygodniu podczas debaty PAP minister finansów Mateusz Szczurek informował, że w projekcie przyszłorocznego budżetu wzrost PKB zostanie założony na poziomie 3,8 proc., czyli zgodnie z prognozą, która została zaprezentowana w programie konwergencji.

Ze zaktualizowanych w kwietniu przez resort finansów prognoz wynika, że w 2014 roku tempo wzrostu PKB wyniesie 3,3 proc. wobec 2,5 proc. z ustawy budżetowej na ten rok. Inflacja średnioroczna ma w tym roku roku wynieść 1,2 proc. wobec 2,4 proc. jakie rząd przyjął do budżetu. (PAP)

bg/ jtt/