Projekt przewiduje zwiększenie możliwości finansowych PKP PLK, poprzez przekazanie w latach 2016-2019 dodatkowych środków z budżetu państwa, ponad ustalony limit 18 proc. planowany na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego - wynika z informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu.