Urzędy celno-skarbowe jako jednostki Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) funkcjonują od 1 marca br. i realizują zadania z zakresu kontroli celnej i skarbowej.

Jak zaznaczyła Chabowska w trakcie pierwszych dwóch miesięcy funkcjonowania podkarpackiego urzędu przeprowadzono 28 kontroli. Kontrolowano m.in. rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku VAT oraz podatków dochodowych.

„W trakcie tych kontroli ujawniliśmy nieprawidłowości skutkujące narażeniem budżetu państwa na wielomilionowe straty. W sumie kontrolowane podmioty dokonały wpłat do budżetu państwa na kwotę ponad 17 mln złotych” - dodała.

Ponadto jeden z podmiotów dokonał korekty złożonej wcześniej deklaracji podatkowej, zmniejszając deklarowaną stratę o 4 mln zł. „Co w konsekwencji może zapobiec odliczeniu tej straty w przyszłości” - zaznaczyła Chabowska.

Procedura kontroli celno-skarbowej to procedura o charakterze tzw. twardej kontroli a jej podstawowym zadaniem jest wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości o szerokiej skali oszustw, wyłudzeń i innych przestępstw powodujących znaczny uszczerbek w finansach publicznych. Kontrole takie najczęściej związane są m.in. z działalnością zorganizowanych grup przestępczych organizujących tzw. „karuzele podatkowe”.

Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy ma swoje delegatury w Rzeszowie, Krośnie i także Przemyślu. (PAP)